Krasnodar 6. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)

Komentár a odpoveď na otázky masmédií Ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova „na okraj“ XVI. Zasadnutia hláv špeciálnych služieb, bezpečnostných agentúr a orgánov činných v trestnom konaní cudzích štátov – partnerov Federálnej bezpečnostnej služby Ruska v Krasnodare, 4. októbra 2017
Na snímke ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov

Som rád možnosti zúčastniť sa pravidelného zasadnutia vedenia špeciálnych služieb, bezpečnostných agentúr a orgánov činných v trestnom konaní zahraničných krajín – partnerov FSB, ktoré sa koná už po 16. krát.
Na dnešnom zasadnutí v Krasnodare sú prítomní zástupcovia 75. štátov z piatich medzinárodných organizácií vrátane OSN, SCO, SNŠ, EÚ, v ktorých existuje mechanizmus protiteroristického boja a ktoré nadviazali kontakty s príslušnými orgánmi Ruskej federácie. Stretnutia tohto druhu sú vždy veľmi užitočné, pretože okrem prezentácie politických postojov, ktoré sú verejnosti dobre známe, všetky štáty majú možnosť dôverne, v profesionálnej rovine vymeniť si skúsenosti získané jednotlivými štátmi v boji proti terorizmu, proti financovaniu a zásobovaniu terorizmu, v boji proti teroristickej a  extrémistickej ideológii, pre odvrátenie teroristických útokov Všetky tieto otázky sú zahrnuté do programu.
Som presvedčený, že po dnešnom otváracom ceremoniáli, na ktorom mám tu česť vystúpiť s vyhlásením, sa účastníci stretnutia venujú čisto profesionálnej a pragmatickej diskusii, ktorá je dôležitá z dvoch hľadísk. Po prvé, priamo pomáha intenzívnejšie a účinnejšie spolupracovať pri potláčaní teroristickej činnosti. Jeden príklad – založená pri FSB Ruska Medzinárodná banka dát , do ktorej sú zaradené informácie o zahraničných teroristoch-bojovníkoch a viacerých ďalších aspektoch protiteroristickej činnosti. Druhý význam takých dôverných profesionálnych rozhovorov, ktoré sa tu uskutočnia v najbližších dvoch dňoch, spočíva v tom, že okamžite sa ozrejmi nutnosť odstúpenia od  dvojitých štandardov, od politizácie teroristickej činnosti, od pokusov využívať extrémistov na dosiahnutie krátkodobých sebeckých geopolitických úloh. Profesionáli si vzájomne rozumejú a pre nich je dôležité, aby sme im neprekážali, ak máme záujem o vymetenie teroristickej hrozby z povrchu zeme, alebo aspoň, aby sa stala menej závažnou.
Je uspokojivé, že na tomto mieste všetci uznávajú dôležitosť udalosti v OSN – založenie novej funkcie koordinátora protiteroristického úradu, šéfom ktorého bol menovaný ruský diplomat s hodnosťou zástupcu Generálneho tajomníka OSN V.I.Voronkov. Dnes sa o ňom už povedalo veľa dobrých slov a jeho zástupca vystúpil na plenárnom zasadnutí. Veríme, že nový Protiteroristický úrad OSN bude sformovaný v skorej budúcnosti – má len „bez roku týždeň“,  či skôr dva týždne od dátumu vzniku.
Súčinnosť s OSN je mimoriadne dôležitá. Jedná sa o najlegitímnejšiu  a univerzálnu organizáciu, v rámci ktorej bola vybudovaná rozsiahla štruktúra mechanizmov na potláčanie teroristických prejavov a koordináciu činností týmto smerom. Nie je náhodou, že zároveň s prítomnosťou predstaviteľov OSN na zasadnutiach, organizovaných FSB Ruska, zástupcovia samotnej Federálnej služby po každom takomto zasadnutí navštevujú New York a doručujú správy protiteroristickým výborom Bezpečnostnej rady OSN o výsledkoch rokovaní, informujú o hlavných záveroch na ktorých sa dohodli účastníci stretnutia. Myslím si, že taká výmena skúseností a informácií si zasluhuje všemožnú podporu, vrátane vzťahov OSN so všetkými ostatnými krajinami.

Vo svojom vystúpení ste spomenuli „Džabhat an-Nusra“. Môžeme očakávať akési praktické kroky v boji proti tejto organizácii v zóne deeskalácie v Idlib? Ruský prezident Vladimir Putin navštívil Turecko a teraz kráľ Saudskej Arábie Salman bin Abdul Aziz Al Saud prichádza do Moskvy. Očakávajú sa určité praktické kroky v rámci tohto vzájomného pôsobenia?
Lavrov: Sme opakovane upozorňovali na skutočnosť, že západná koalícia, ešte predtým ako v Sýrii začala činnosť VKS Ruska, sa správala vo vzťahu k ISIL všeobecne dosť pasívne. Pokiaľ ide o Džabhat an-Nusra, tejto organizácie sa prakticky nedotýkali. Po nasadení na žiadosť Prezidenta SAR B. Asada VKS Ruska, ktoré podporili armádu Sýrie v boji proti terorizmu, sa podstatne zintenzívnila činnosť americkej koalície pri ničení bojovníkov ISIL.  Ale až do nedávna, aj po nástupe novej administratívy USA, nebadať, žeby koalícia sa seriózne pustila do Džabhat an-Nusra (teraz má iný názov, ale podstata sa nezmenila).
Pokiaľ ide o Idlib, tam sa vyskytli vskutku veľmi znepokojujúce udalosti. Po odsúhlasení zón deeskalácie v tejto časti Sýrie militanti porušili svoje povinnosti a pokúsili sa s podporou Džabhat an-Nusra dobyť územia, obsadené armádou SAR. Tieto pokusy boli zmarené vďaka našej pomoci. V nedávnych rokovaniach v Ankare medzi Prezidentom Ruska V. Putinom a tureckým prezidentom R.T. Erdoganom boli dosiahnuté výsledky. Sledujem novinky. Prišli správy, že ozbrojené skupiny, ktoré sa zaradili do dohody o zóne deeskalácie v Idlib začali aktívnejšie odporovať Džabhat en-Nusra. V tejto veci im budeme pomáhať a podporíme tiež armádu SAR.