Nitra 31. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
O post primátorky Nitry sa uchádza ako nezávislá kandidátka 53-ročná Renáta Kolenčíková. V komunálnej politike pôsobí 16 rokov, aktuálne ako nezávislá poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre

Ilustračné foto

-V čom vidíte ako dlhoročná poslankyňa mestského zastupiteľstva najväčšie nedostatky vo fungovaní mesta?-
Materiály na zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva pripravuje úrad, podľa rokovacieho poriadku môže materiál predložiť aj poslanec. Keďže je zastupiteľstvo koaličné, ťažko prechádzajú poslanecké návrhy nezávislých poslancov. Koalícia sa na hlasovaniach vždy vopred dohodne. Dlhodobo poukazujem na hospodárenie mesta a na rozpočtové opatrenia, ktoré sa predkladajú poslancom v deň zastupiteľstva. Sú neprehľadné a neefektívne. Zlepšiť by sa mala komunikácia poslancov s vedením mesta. Najväčšie nedostatky vidím v previazanosti politikov a strán na podnikateľov, presadzovanie osobných záujmov a poskytovanie si ‘službičiek’, nevylučujem, že mnohokrát za odplatu. Je to choroba likvidujúca financie, ktoré by mali slúžiť ľuďom žijúcim v Nitre, ktorá doslova požiera väčšiu časť ich daní, následne investovaných do mestských projektov na základe lobingu, osobných známostí, záujmov strán, ale málokedy na základe reálnych potrieb.
 
-Aký je Váš názor na rezidentské parkovanie na sídliskách? Aké riešenia týkajúce sa parkovania v centre mesta i na sídliskách sú podľa Vás reálne?-
Parkovanie v Nitre je veľmi zlé. V priebehu dňa v centre mesta nemáte šancu zaparkovať. Aj na sídliskách je veľký problém s parkovaním, pretože rodina má dve či tri autá. Rezidentské parkovanie situáciu nevyrieši. Ja by som navrhla na periférii mesta z viacerých strán vybudovať záchytné podzemné alebo nadzemné parkoviská. Ľudia by mali autá nechať na parkoviskách a do centra sa presúvať pešo, MHD alebo taxíkmi. Parkovacie domy by sa mali vybudovať aj na dvoch najväčších sídliskách v Nitre na Chrenovej a Klokočine, aby si ľudia mohli svoje autá bezpečne zaparkovať.
 
-Najmä v exponovaných časoch je problémom Nitry prehustená doprava už nielen v centre mesta, ale aj na príjazdových komunikáciách predovšetkým do priemyselného parku. Aké sú podľa Vás možné riešenia tohto problému?-
Dopravná situácia v Nitre je zlá a začína byť desivá. Problémy sú na vjazde do mesta v smere z Nových Zámkov, z Topoľčian i priemyselného parku. To sú systémové problémy, ktorých riešenie je dlhodobé. Samotnému mestu sa dá pomôcť, aj keď iba čiastočne, zavedením odpočítavania na semaforoch. Ide o odskúšané riešenie, ktoré môže výrazne pomôcť plynulosti dopravy a podľa skúseností vo svete slúži aj ako prevencia dopravných nehôd. Toto finančne nenáročné riešenie sa vo svete osvedčilo. V Nitre by som ho prioritne dala inštalovať na hlavné ťahy. V smere na Nové Zámky sa už roky hovorí o plánovanej diaľnici, s ničím sa ale nepohlo. V plánovanej cestnej sieti Národnej diaľničnej spoločnosti podobná cesta absentuje.
Nádejnejšie vyzerá smer Topoľčany. Tam je plánovaná preložka dvojprúdovej cesty 1/64 Nitra – Dražovce. Nová štvorprúdová cesta R1A by mala viesť cez priemyselný park a bude tvoriť obchvat  mestskej časti Dražovce. Práce však stoja na nevysporiadaných pozemkoch, chýba územné rozhodnutie a nie je vydané ani stavebné povolenie. Na výstavbu tejto preložky je vyčlenených cca 280 miliónov eur. Ako primátorka budem presadzovať zavedenie integrovanej dopravy s odstavnými parkoviskami na periférii mesta a fungujúcou kyvadlovou dopravou. To vyžaduje dostatočný počet parkovísk a najmä mestského dopravcu, ktorý dokáže pokryť potreby mesta. Pripravuje sa súťaž na prevádzkovateľa dopravných služieb na ďalšie obdobie, nie som ale celkom presvedčená, že výsledná voľba bude zodpovedná, vedená zdravým rozumom zástupcov a potrebami obyvateľov Nitry.
 
-Poukazujete na „mŕtvu” pešiu zónu. Akým spôsobom by ste ju z pozície primátorky chceli oživiť?-
Ako rodenú Nitrianku ma trápi, že mesto nežije. Expresívne sa hovorí, že v Nitre, “zdochol pes”, a tento stav je dlhodobý. V posledných rokoch začína ožívať Park na Sihoti, ale pešia zóna je mŕtva. Centrum potrebuje viac zelene, detských atrakcií a program. Kameň a dlažbu nahradiť zelenou parkovou výsadbou so všetkým, čo k tomu patrí. To, čo ponúka Park na Sihoti, by malo ponúknuť aj centrum mesta.
Mojím cieľom je prinavrátiť mestu život. Vidím nevyužitý priestor najmä pred Divadlom Andreja Bagara, ktorý spravidla ožíva najmä v čase Vianoc a počas rôznych mestských osláv. Stav, ktorý je tam počas týchto sviatkov, by som rada preniesla aj do ostatných dní v roku. Práve v tomto priestore by mohlo byť osadené pódium, na ktorom by sa konali vystúpenia začínajúcich kapiel. Svoj priestor by tu mohli získať aj amatérske divadelné skupiny či bábkoherci, možno by bolo zaujímavé ponúknuť priestor aj mestským poslancom, aby sa postavili pred ľudí a vypočuli si vox populi. Možnosťou by tiež bolo z dočasného vianočného mestečka urobiť aspoň sčasti mestečko trvalé. Najmä remeselníci ponúkajúci svoje výrobky by pomohli s organizovaním workshopov, počas ktorých by si deti i dospelí mohli skúsiť tvorivú prácu. Nitra potrebuje priestor, kde by sa mladí i starí mohli stretnúť, zabaviť a porozprávať. To je jedna z mojich priorít.
 
-Ako vnímate príchod Jaguaru Land Rover do Nitry? Je mesto pripravené na príchod niekoľko tisíc ľudí, ktorí budú v automobilke a ďalších firmách pracovať?-
Mesto Nitra nebolo a nie je pripravené na príchod takého veľkého investora. Ak sa komplexne touto otázkou nezačneme čo najskôr zaoberať, tak obyvatelia Nitry budú mať veľmi sťaženú kvalitu života v meste. Vnímam to tak, že narýchlo, bez prípravy územia, infraštruktúry, dopravy, MHD, ubytovania, sa schválila obrovská investícia, ktorá so sebou zatiaľ prináša viac negatív ako pozitív. Veľké negatívum vidím hlavne v dopade na životné prostredie, bezpečnosti obyvateľov, doprave, zamestnávania cudzincov z inej kultúry a prostredia. Firma MH Invest, ktorá zastupuje štát pri tejto investícii, nedostatočne komunikuje s mestom a s poslancami. Obyvatelia sú skôr znechutení, ako by vítali túto investíciu.
 
-Aké riešenie by ste navrhli na zmiernenie negatívnych dopadov na mestskú kasu? Mali by sa podľa Vášho názoru firmy v priemyselnom parku podieľať na znášaní negatívnych dopadov, súvisiacich s ich podnikaním, na mesto?-
Určite by mali firmy v priemyselnom parku, ktoré spadajú do katastra Nitry, participovať na znášaní negatívnych dopadov. Jaguar patrí iba z malej časti do nitrianskeho katastra. Väčšia časť fabriky patrí pod obce Lužianky a Zbehy. Ale najväčší podiel záťaže je na mesto. Jaguar na začiatku sľuboval rôzne benefity. Otázkou je, či svoje sľuby aj splní.
 
-Stále viac obyvateľov mesta a mestských častí sa sťažuje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu, jednak v súvislosti s neprispôsobivými občanmi, ale aj zahraničnými pracovníkmi firiem v priemyselnom parku. Ktoré opatrenia by podľa Vás mali byť prijaté, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov?-
Bezpečnosť je pre mňa prioritou pre nasledujúce obdobie. Mám na mysli elementárnu bezpečnosť, ako je prejsť sa večer po meste, nedržať si v nákupnom centre peňaženku, nebáť sa pustiť tehotnú manželku do potravín alebo povoliť deťom bez strachu ísť sa hrať pred dom či na ihrisko. V Jaguari by malo do roku 2020 pracovať zhruba 2800 ľudí. Vláda schválila automobilke výnimku na zamestnávanie cudzincov. Môžeme očakávať prílev zahraničných zamestnancov. Pravdou je, že nepôjde len o 2800 ľudí. V pridruženej výrobe môže ísť o 20.000 miest, čo už bude vážny problém. Dnes Nitra nie je pripravená na takúto situáciu, ani situácia s mestskou políciou v Nitre nie je ružová. Nízke platy, vysoká fluktuácia. Záujemca o prácu policajta sa zaučí a o rok, o dva odchádza. Dôvodom je plat 500 eur mesačne. Je potrebné investovať viac financií do bezpečnosti mesta a jeho občanov. Je potrebné, aby ľudia videli policajtov v uliciach každej mestskej časti, aby každý pochopil, že naše pravidlá je nevyhnutné dodržiavať a ich dodržiavanie bude pre všetkých samozrejmosťou.
 
-Veľmi diskutovanou témou je výstavba ubytovní. Aký je Váš názor na výstavbu týchto ubytovní?-
Výstavba ubytovní začína byť veľký problém. Ja za posledný polrok riešim už tretiu petíciu obyvateľov. Dve na Zobore, jednu v Párovských Hájoch. Jednu sa nám podarilo zastaviť a dve sú v štádiu riešenia. V každom prípade musí byť dodržaný územný plán, ktorý hovorí, na čo je ktorá časť určená. V dodatku č. 6 Územného plánu mesta Nitry sme schválili výstavbu ubytovní v priemyselnom parku. Budem veľmi intenzívne sledovať, ako a kde ubytovne na čierno vznikajú a budem na to poukazovať.
 
-Aké benefity by malo mesto ponúknuť svojim obyvateľom, predovšetkým mladým ľuďom, aby neodchádzali za prácou a životom, či už do iných slovenských miest alebo do zahraničia?-
Dôležitým krokom je pokúsiť sa vrátiť späť mladých, ktorí nám ušli do zahraničia. Nalejme si čistého vína – ani zahraničie dnes nie je to, čo bývalo pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi. Preto tu vidím šancu. Ako primátorka budem podporovať výstavbu bytov pre mladé rodiny, budem podporovať odborárov vo vyjednávaniach so zamestnávateľmi, aby sa k nám investori nesprávali ako ku kolóniám. Budem podporovať zmenu Nitry v oblasti kultúry a športu, sociálnej vybavenosti tak, aby bolo zaujímavé sa sem vrátiť, pracovať, založiť rodinu a žiť tu.
 
-Čo by ste ako prvé zmenili z pozície primátorky na fungovaní mesta, čo považujete za najakútnejší problém?-
Najakútnejšie problémy z môjho pohľadu priniesla investícia Jaguaru. Sú to bezpečnosť obyvateľov a doprava. Určite by som iniciovala stretnutie v súčinnosti s policajným zborom, mestskou políciou a mestom Nitra na riešenie bezpečnosti obyvateľov, a tiež s prevádzkovateľom mestskej dopravy v Nitre. Snažila by som sa dohodnúť čo najlepšie podmienky pre obyvateľov mesta Nitry, aby sa vo svojom meste cítili bezpečne a komfortne.
 
Príspevok Kolenčíková: Nitra na príchod Jaguaru nebola a nie je pripravená zobrazený najskôr Hlavné správy.