Košice 2. mája 2019(HSP/Foto:KMK)

Knižnica pre mládež mesta Košice vo štvrtok 2. mája 2019 o 10.00 hod. v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach vyhlásila výsledky 24. ročníka súťaže literárnej súťaže a úspešných autorov odmenila peknými knižnými cenami zo slovenských vydavateľstiev

Súťažné témy pre 24. ročník Literárnych Košíc Jána štiavnického boli Knižnicou pre mládež mesta Košice vyhlásené 1. februára 2019 a boli určené žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a študentom 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. „Témy – Vstúpil/a som do svojho obľúbeného filmu, Niekde sa stala chyba a Nohy mi vrástli do zeme, ktoré nám navrhla  pedagogička Markéta Andričíková z UPJŠ v Košiciach tentokrát oslovili 310 mladých autorov až zo 47 škôl, kým v minulom roku ich bolo len 29. Doručených nám bolo 353 prác, čo je o 70 viac ako v minulom ročníku, pričom sa próze venovalo 172 žiakov a poézii 181, môžeme teda povedať, že to bolo takmer vyrovnané“, informuje o záujme o túto súťaž Kamila Prextová, zastupujúca riaditeľka knižnice a dodáva, že okrem košických škôl sa opäť zapojili aj žiaci zo Svidníka, Zvolena, Nálepkova, Starej Ľubovne či Popradu a nechýbal ani srbský Báčsky Petrovec. „Najväčším počtom úspešných spisovateľských talentov sa opäť môže pochváliť ZŠ Bruselská 18, ktorá tento rok získala až 21 ocenení. Ako druhá v poradí, čo sa týka počtu ocenení, sa umiestnila ZŠ Drábova 3, ktorá ich získala 9“, vyjadruje pochvalu autorom, pedagógom a školám Kamila Prextová a prezrádza, že ako najviac  inšpirujúca sa deťom javila téma Niekde sa stala chyba, ktorej sa rozhodlo venovať 164 autorov. „Všetkým, ktorí do súťaže prispeli ďakujeme a výhercom, ktorých bolo tento rok naozaj neúrekom až 57 srdečne gratulujeme. A do budúcna im prajeme veľa skvelých inšpirácií a chuti do ďalšieho písania“ hovorí na záver Kamila Prextová a informuje, že kompletné výsledky súťaže budú verejnosti dostupné na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk a víťazné práce knižnica vydá v Zborníku – Literárne Košice Jána Štiavnického 2019.

Porota:
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Úspešní autori:

Téma: „Niekde sa stala chyba“ (poézia) – hodnotil M. Andričík

  1. miesto: Natália Krupárová, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)
  2. miesto: Peter Láncoš, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice (6.B)
  3. miesto: Kamil Kasper, Spojená škola, D.Tatarku 4666/7, Poprad (sekunda B)

Čestné uznanie:

Lenka Danielovičová, ZŠ Bruselská 18, Košice (9.B)

Tatiana Hrabovská, ZŠ Drábova 3, Košice (6.A)

Tomáš Hodorovský, ZŠ Drábova 3, Košice(6.A)

Lucia Chyliková, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)

Lukáš Mikita, ZŠ Drábova 3, Košice (5.B)

Matúš Netolický, ZŠ Trebišovská 10, Košice (5.A)

Ivana Krušková, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)

Nina Lukáčová, ZŠ Bruselská 18, Košice (6.A)

Jakub Pikula, ZŠ Požiarnická 3, Košice (7.A)

Olívia Bagóová, ZŠ s MŠ Plavnica (5.B)

Téma: „Niekde sa stala chyba“ (próza) – hodnotil P. Karpinský

  1. miesto: Júlia Chovanová, ZŠ Gemerská 2, Košice (8.A)
  2. miesto: Noémi Cseteová, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)

Sophia Sabovčíková, ZŠ Krosnianska 4, Košice (9.A)

Bernadeta Tóthová, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.B)

  1. miesto: Natália Brezinová, ZŠ Bruselská 18, Košice (9.A)

Oskar Hritz, ZŠ Polianska 1, Košice (9.B)

Olívia Jánošíková, ZŠ Krosnianska 4, Košice (8.B)

Emma Nováková, ZŠ Polianska 1, Košice (8.A)

Čestné uznania

Bianka Barnová, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice (7.A)

Viktória Čepčeková, ZŠ Gemerská 2, Košice (5.B)

Viktória Fabriciová, ZŠ Bruselská 18, Košice (7.B)

Matej Fedák, ZŠ Tomášikova 31, Košice (8.B)

Damián Hocko, Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad (Príma B)

Michal Makara, ZŠ Polianska 1, Košice (7.B)

Matúš Mamák, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.B)

Téma: „Vstúpil som do svojho obľúbeného filmu“ (poézia) – hodnotil J. Gavura

Cena: bez udelenia poradia:

Katarína Chmeliarová, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa (8. roč.)

Simon Kalinák, ZŠ Bruselská 18, Košice (9.A)

Čestné uznania:

Adrián Hudák, ZŠ Drábova 3, Košice (7.B)

Pavol Moščák, ZŠ Drábova 3, Košice (6.A)

Marcel Németh, ZŠ Drábova 3, Košice (5.B)

Nina Porubänová, ZŠ Bruselská 18, Košice (9.B)

Téma: „Vstúpil som do svojho obľúbeného filmu“ (próza) – hodnotila Markéta Andričíková

1.miesto:         Miroslava Mária Grohoľová, ZŠ Raslavice, 9.A

2.miesto:         Oliver Oravec, ZŠ Bruselská 18, 8.A

3.miesto:         Marianna Milá, ZŠ Trebišovská 10, 5.B

Čestné uznania:

Ema Hažlinská, ZŠ Bruselská 18, 9.A

Barbara Michalíková, ZŠ Krosnianska 4, 9.A

Ema Černická, ZŠ Bruselská 18, 9.B

Tereza Šurínová, ZŠ Bruselská 18, 9.B

Lea Študencová, ZŠ Gemerská 2, 6.B

Téma: „Nohy mi vrástli do zeme“ (poézia) –  hodnotil Ján Gavura

  1. miesto: Ema Beerová, ZŠ Drábova 3, Košice (7.B)

Olívia Jánošíková, ZŠ Krosnianska 4, Košice (8.B)

  1. miesto: Ivana Krušková, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)
  2. miesto: Juraj Rejta, ZŠ Považská 12, Košice (5.C) Simon Sekela, ZŠ Drábova 3, Košice (6.A)

Čestné uznania:

Zuzana Benčová, ZŠ Trebišovská 10, Košice (5.C)

Vanda Kimáková, ZŠ Drábova 3, Košice (5.B)

Tibor Kubálek, ZŠ Gemerská 2, Košice (8.A)

Zuzana Láncošová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice (6.B)

Téma: „Nohy mi vrástli do zeme“ (próza) – hodnotila Markéta Andričíková

1.miesto:         Ema Černická, ZŠ Bruselská 18, 9.B

2.miesto:         Tereza Šurínová, ZŠ Bruselská 18, 9.B

3.miesto:         Adam Farkašovský, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 6.C

Čestné uznania:

Noémi Cseteová, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)

Lívia Kokindová, ZŠ Bruselská 18, Košice (8.A)

Petra Valachovičová, ZŠ Staničná, (7.B)

Zdroj