Bratislava 5. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

Podnikové štipendiá môžu zaniknúť, tvrdí Klub 500. Poľa nich novela zákona o vysokých školách zaviedla ustanovenie, podľa ktorého podniky, hoci investujú do študentov financie, čas a know-how, sa nebudú môcť so študentmi dohodnúť, aby sa u nich po skončení štúdia na určitý čas zamestnali. Rezort školstva to tak nevidí a pre TASR uviedol, že doteraz neboli podnikové štipendiá vo vysokoškolskej legislatíve upravené

Na snímke výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor

Po novom, ak chcú podniky podporovať študentov, nebudú sa smieť s nimi podľa Klubu 500 zmluvne dohodnúť na odpracovaní určitého času po skončení štúdia. “Ak zamestnávateľ nemôže podnikové štipendium podmieniť záväzkom študenta nastúpiť a zotrvať v pracovnom pomere po ukončení štúdia – prečo by mal podporovať študentov poskytnutím štipendia a vynakladať finančné prostriedky? Treba pripomenúť, že aj v zahraničí je to bežná prax, že so študentom, ktorý poberal štipendium, uzatvára podnik pracovnú zmluvu,” povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Novela zákona o vysokých školách mala pôvodne zmenou podmienok poskytovania podnikových štipendií pomôcť študentom a oslobodiť štipendiá od daňovo-odvodového zaťaženia. “Nakoniec však boli prijaté aj ďalšie opatrenia, brániace podnikom dohodnúť sa so študentmi, aby sa u nich po skončení štúdia na určitý čas zamestnali. Študenti tak v konečnom dôsledku na túto novelu doplatia,” tvrdí Klub 500. Veľké priemyselné podniky združené v Klube 500 avizovali, že štipendiá za takýchto okolností zrejme poskytovať viac nebudú.

“Zákon o vysokých školách chápe štandardne štipendium ako finančnú podporu pre študentov, ktorí spĺňajú v čase rozhodovania vopred dané podmienky. Tak je to aj v prípade sociálnych a motivačných štipendií, a poberateľovi nevznikajú ďalšie záväzky voči poskytovateľovi štipendia,” poznamenal pre TASR rezort školstva. Podľa ministerstva sú takto nastavené aj podnikové štipendiá v zákone o vysokých školách, čo bolo akceptované ako jedna z možností implementácie tohto nástroja. “Poberateľovi podnikového štipendia nevzniknú záväzky voči podniku, ktorý financuje štipendijnú schému,” poznamenalo ministerstvo.

Podľa rezortu školstva mohli doteraz podniky poskytovať len iné formy finančného plnenia, ktoré označovali ako podnikové štipendiá. “Nevieme o tom, že by nejaká legislatíva zakazovala pokračovať v tejto činnosti. Samozrejme, v tomto prípade nejde o podnikové štipendiá v zmysle zákona o vysokých školách a nevzťahujú sa na ňu ani obmedzenia a požiadavky zákona o vysokých školách,” vysvetlilo ministerstvo. Ako dodalo, nie je vylúčené, že v ďalšom období bude zavedený aj alternatívny systém, teda podpora formou daru či pôžičky za špecifických podmienok pre študenta a podnik.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj