Bratislava 30. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Deň, kedy sa stretli poprední slovenskí národovci a politici v Martine v roku 1918, kde jednohlasne prijali Deklaráciu slovenského národa považuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) za významný deň slovenského národa. „Touto deklaráciou sa prihlásili k samourčovaciemu právu Čechov a Slovákov, čím jasne vyjadrili požiadavku vytvorenia spoločného štátu a nadviazali tak na udalosti z 28. októbra v Prahe. Aj to bol jeden zo znakov jasnej politickej vyspelosti našich predstaviteľov,“ píše sa v stanovisku KDH, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Stano Župa

Na snímke predseda KDH Alojz Hlina

Kresťanskí demokrati si s úctou a s radosťou pripomínajú udalosti i statočných ľudí, ktorí boli pri vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. „Vtedajšiu situáciu najlepšie pomenoval Andrej Hlinka, keď sa vyjadril, že tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nepodarilo, treba sa rozísť, sme za jednotu s bratmi Čechmi. Pre Slovákov to bolo po ťažkých maďarizačných rokoch značné uvoľnenie a krok vpred,“ uviedlo KDH.
Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte schvaľovala Clevelandská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 30. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Vláda USA uznala 3. septembra 1918 Národnú radu česko-slovenskú za československú vládu a pripojila sa tak k predchádzajúcemu francúzskemu (29. júna) a britskému (9. augusta) diplomatickému uznaniu. Následne 18. októbra 1918 bola podpísaná Washingtonská deklarácia, ktorú vypracovala dočasná československá vláda ako vyhlásenie československej samostatnosti. Rakúsko-uhorská vláda odoslala 27. októbra 1918 vláde USA nótu, v ktorej oznámila, že prijíma mierové podmienky, čo znamenalo zánik habsburskej monarchie. Predstavitelia Národného výboru československého, ktorý sa vyhlásil za zákonodarný zbor, schválili zákon o vytvorení československého štátu v Prahe 28. októbra 1918 a delegácia Národného výboru začala v Ženeve rokovanie o vytvorení a podobe československého štátu. Nezávisle od týchto udalostí sa už nasledujúci deň v budove banky Tatra v Turčianskom Svätom Martine stretlo vyše 200 slovenských národných a politických činiteľov z celého Slovenska. Slovenská národná rada sa 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine prijatím Deklarácie slovenského národa prihlásila k novému štátu – Československej republike. Tzv. Martinská deklarácia žiadala právo na sebaurčenie Slovákov na základe ich úplnej nezávislosti a vyjadrila vôľu slovenského ľudu žiť v spoločnom štáte s českým národom. Následne 14. novembra 1918 sa konala prvá schôdza Národného zhromaždenia, vyhlásenie republiky a voľba prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Národné zhromaždenie prijalo Ústavu ČSR, ktorá vyhlásila Československo za demokratickú republiku, ktorej hlavou je volený prezident. Prvá republika trvala do Mníchovskej dohody v roku 1938.
 
Príspevok KDH považuje 30. október a prijatie Martinskej deklarácie za významný deň slovenského národa zobrazený najskôr Hlavné správy.