Bratislava 8. februára 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-L’osservatore Romano/Pool Photo via AP)

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk dva nové preklady oficiálnych dokumentov.

Prvým z nich posolstvo Svätého Otca Františka k 51. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Má tému – Neboj sa, veď som s tebou ja (Iz 43, 5) Komunikovať v dnešnej dobe nádej a dôveru. Cirkev slávi tento deň tradične na siedmu veľkonočnú nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 28. mája. Druhým je posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2017 na tému “Božie slovo je darom. Druhý je darom”.

??????????????????????????????????????????????

V posolstve k svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov pápež vyzýva veriacich pracujúcich v médiách, aby sa stali živými kanálmi Evanjelia. Povzbudzuje ich “ku konštruktívnej komunikácii, ktorá odmieta predsudky voči druhým a podporuje tak kultúru stretnutia, vďaka ktorej sa možno naučiť vedome hľadieť na realitu s nádejou.” Verí, že je “nutné prerušiť začarovaný kruh obáv a zastaviť špirálu strachu, ktorá je ovocím zvyku zameriavať svoju pozornosť na „zlé správy“ (vojny, terorizmus, škandály a všetky druhy ľudských pokleskov). Samozrejme, nejde o to, aby sme podporovali nejaké dezinformácie, ktoré by ignorovali drámu utrpenia, ani aby sme upadli do naivného optimizmu, ktorého sa škandál zla nijako nedotýka. Naopak, chcel by som, aby sa všetci usilovali prekonať pocity zlej nálady a rezignácie, ktoré nás často prepadajú a vrhajú do apatie, vyvolávajúc strach, alebo dojem, že zlu nemožno zabrániť. Napokon, v systéme komunikácie, kde platí logika, že dobrá správa je nezaujímavá – a teda nie je správou, a kde sa tragédia utrpenia a tajomstvo zla ľahko zvrhnú na formu zábavy, môžeme byť v pokušení uspať svoje svedomie alebo skĺznuť do beznádeje,” píše Svätý Otec.

POSOLSTVO je možné nájsť TU

“Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných prostriedkov, ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny,” prihovára sa v druhom posolstve Svätý Otec František. Jeho kľúčovým pojmom je „dar“, ako to prezrádza už samotný titul. Ten pozostáva z dvoch častí: „Božie slovo je darom. Druhý je darom. Pôstne obdobie, ktoré sa tento rok začína 1. marca, je podľa pápeža Františka najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár. Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste. “Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý. Avšak, aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať vážne, čo nám evanjelium odhaľuje o bohatom človeku,” píše pápež František. V závere posolstva povzbudzuje veriacich, aby sa aktívne zapojili do osobitných podujatí, ktoré Cirkev pripravuje na obdobie Veľkého pôstu.

POSOLSTVO je možné nájsť TU