Bratislava 20. februára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)
 
Cenu Fra Angelica si včera v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ďalší laureáti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku

Cena patróna umelcov Fra Angelico

Ocenila ich Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Pamätnú medailu s vyobrazením patróna umelcov a diplom udelil oceneným biskup Rábek spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Na slávnosti, ktorá sa konala už po 17-krát, sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj množstvo rodinných známych a priateľov ocenených.
V oblasti hudobného umenia cenu získal dirigent Pavol Tužinský. Druhým ocenením je Františkánska schóla Bratislava, ocenenie prevzala organistka a zbormajsterka Sylvia Urdová. Za prínos v oblasti výtvarného umenia cenu udelili maliarovi Petrovi Krupovi, akademickým sochárom Jurajovi Krajčovi a Milanovi Opálkovi a akademickému maliarovi Marekovi Trizuljakovi. V oblasti slovesného umenia cenu získal básnik a prozaik Blažej Belák. Ďalšími ocenenými v tejto oblasti boli Pavol Kadlečík, Martin Šenc a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na slávnosti sa nezúčastnil pre zahraničnú pracovnú cestu, cenu mu odovzdajú neskôr v Nitre. Za prínos do kresťanskej kultúry ocenili Ľubomíra Viliama Prikryla, Máriu Pisárčikovú a Jozefa Lenharta.
Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi. Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982). Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.
Bl. Fra Angelico je taliansky maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+ 1455). Je známy tým, že v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.
Freskami vyzdobil tento umelec aj Cappellu Niccolinu (kaplnku pápeža Mikuláša) vo Vatikáne. V Primaciálnom paláci v Bratislave, kde sa dnešná slávnosť oceňovania konala, ju prítomní mohli spoznať aj prostredníctvom prezentácie fotografií. Slávnosti oceňovania predchádzala slávnostná svätá omša Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorú k sviatku bl. Fra Angelica, patróna umelcov, celebroval biskup Rábek. Koncelebrovali bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Súčasťou programu spoločenského večera boli aj umelecké vystúpenia v podaní Františkánskej schóly Bratislava a Terchovskej muziky.
 
LAUREÁTI ceny Fra Angelico
Hudobné umenie:
1. doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.
2. Františkánska schóla Bratislava (súbor vedie organistka a zbormajsterka Mgr. Sylvia Urdová, PhD.)
Výtvarné umenie:
1. Milan Opálka, akad. sochár
2. Mgr. Peter Krupa
3. Juraj Krajčo, akad. sochár
4. Marek Trizuljak, akad. mal.
Slovesné umenie:
1. PaedDr. Blažej Belák
2. Ing. Pavol Kadlečík, Mgr. art. Martin Šenc (1 cena)
3. Mons.Viliam Judák
Za prínos do kresť. kultúry:
1. RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
2. PhDr. Mária Pisárčiková
3. Mgr. Jozef Lenhart
 
Príspevok KBS ocenila osobností kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico zobrazený najskôr Hlavné správy.