Bratislava 9. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Milan Kapusta)

Postup sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, na základe ktorého prijal peňažnú záruku zloženú za obvineného údajného bossa takáčovcov Ľubomíra K., nebol zákonný. Skonštatovala to Generálna prokuratúra SR po preskúmaní súvisiaceho spisového materiálu
Ilustračné foto

ŠTS prepustil obvineného Ľubomíra K., zvaného Kudla, 21. júla na kauciu vo výške 100.000 eur. Peňažnú záruku určil jeho manželke. “Pri určovaní výšky peňažnej záruky sudca pre prípravné konanie neskúmal majetkové pomery obvineného alebo toho, kto ju za neho ponúka, ale aj osobu obvineného a povahu činu, jeho následok a iné okolnosti prípadu,” priblížila hovorkyňa GP Andrea Predajňová.
Určenie peňažnej záruky vo výške 100.000 eur preto nemá podľa GP skutkovú oporu, keďže súd nezisťoval majetkové pomery manželky obvineného. Prokuratúra navyše upozornila, že Ľubomír K. je trestne stíhaný ako najvyššie postavená osoba v štruktúre zločineckej skupiny označovanej názvom takáčovci, pričom trestnou činnosťou skupiny mala byť poškodenému spôsobená škoda vo výške najmenej 1.260.597,71 eura.
“Za takýchto okolností sa peňažná záruka vo výške 100.000 eur javí ako neprimerane nízka z hľadiska následku činu,” uviedla Predajňová. GP považuje za neodôvodnený záver sudcu, že hrozba prepadnutia kaucie bude predstavovať pre obvineného citeľný zásah. Sudca sa tiež presvedčivo argumentačne nevysporiadal s tzv. výnimočnými okolnosťami prípadu, iba existencia ktorých môže odôvodniť prijatie peňažnej záruky.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nepodal sťažnosť proti prepusteniu obvineného Ľubomíra K. Generálny prokurátor podľa Predajňovej nie je oprávnený v tomto prípade podať podnet na podanie dovolania proti právoplatnému uzneseniu sudcu. “Napriek existencii tejto procesno-formálnej prekážky generálny prokurátor SR informoval ministerku spravodlivosti SR o svojich zisteniach, ktoré by mohli byť podkladom pre eventuálne prijatie zákonných opatrení vo vzťahu k sudcovi,” doplnila.
Generálny prokurátor zároveň usmerní postup špeciálneho prokurátora a jeho prostredníctvom prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry tak, aby v budúcnosti podávali sťažnosť proti súdnemu rozhodnutiu o prepustení obvineného z väzby na slobodu, ak od podania žiadosti obvineným o prepustenie z väzby do súdneho rozhodnutia nedošlo k zmene dôkaznej situácie v kontexte s trvaním väzobných dôvodov.
Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol 21. júla o prepustení z väzby na slobodu obvineného Ľubomíra K. Väzbu prijatím peňažnej záruky vo výške 100.000 eur, ako aj dohľadom probačného a mediačného úradníka. Obvinenému súd uložil povinnosť oznámiť mu každú zmenu miesta pobytu.
Koncom januára rozbehla polícia akciu, pri ktorej zatkli 13 ľudí. Polícia išla po skupine tzv. takáčovcov. Obvinení sa podľa prokuratúry dopustili viacerých trestných činov, ako sú napríklad založenie zločineckej skupiny, hrubý nátlak či podvod. Medzi obvinenými bol aj údajný boss skupiny Ľubomír K., prezývaný Kudla. Ten všetky obvinenie odmietal. Vo februári ho do väzby poslal Najvyšší súd SR.