Francúzsko 29. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V dňoch 25. až 27. októbra sa vo Francúzsku uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE). Hostiteľom bola Katolícka univerzita v Lyone. Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) zastupoval prof. František Trstenský, bývalý prorektor KU, ktorý je od roku 2016 členom Predsedníctva FUCE

Rokovanie FUCE v Lyone

V prvý deň sa členovia predsedníctva venovali zhodnoteniu Generálneho zhromaždenia FUCE, ktoré sa konalo v máji 2018 v Lubline. Privítali vytvorenie novej webstránky www.fuce.eu, ktorá obsahuje dejiny, štruktúru, aktivity a zoznam všetkých členov FUCE. V závere prvého rokovacieho dňa predstavil rektor Katolíckej univerzity v Lyone moderný univerzitný kampus. Jeho zvláštnosťou je, že pôvodne išlo o väzenie, ktoré z architektonického hľadiska spája niektoré historické a moderné prvky. V súčasnosti na piatich fakultách tejto univerzity študuje približne 12 000 študentov, z ktorých asi 2300 študentov má pôvod mimo Francúzska.
Druhý rokovací deň začal svätou omšou v Univerzitnej kaplnke sv. Ireneja. Tento svätec sa narodil okolo roku 140 po Kr. v Malej Ázii. Bol žiakom svätého Polykarpa zo Smyrny, ktorý bol žiakom apoštola Jána. Okolo roku 177 prišiel do Lyónu a stal sa biskupom. Zomrel mučeníckou smrťou okolo roku 202 po Kristovi a je pochovaný v Lyóne. Predmetom ďalšieho rokovania bola otázka nového projektu, ktorý FUCE finančne zabezpečuje. Volá sa Európsky humanizmus. V júli 2019 by sa mala na túto tému uskutočniť v talianskom Gubbiu letná škola za účasti vybraných učiteľov a študentov. Predsedníctvo schválilo program najbližšieho Generálneho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v máji 2019 v belgických Antverpách.
Tretí rokovací deň opäť začal svätou omšou. Na rokovanie prišli zástupcovia projektu Pluriel, ktorý FUCE financovala v rokoch 2013 -2018 a venuje sa dialógu medzi kresťanstvom a islámom. Medzi poslednými bodmi rokovania boli návrhy nových členov FUCE z Nemecka, Španielska, Talianska a Veľkej Británie a príprava brožúry, ktorá bude sumarizovať prácu Predsedníctva FUCE, keďže v máji 2019 mu skončí trojročné funkčné obdobie.
 

Príspevok Katolícka univerzita v Ružomberku mala svoje zastúpenie na rokovaní FUCE v Lyone zobrazený najskôr Hlavné správy.