Bratislava 17. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 20. mája sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

Ilustračné foto

Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi. “Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z apoštolov spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť,” uvádza sa v knihe Skutky apoštolov. V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia Božská osoba Svätej Trojice a zároveň v tento deň bola cirkev zjavená svetu. Známych je sedem darov Ducha Svätého, a to – Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste a oheň symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak a svetlo. Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala holubica.
V Katolíckej cirkvi sa pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého konajú tradičné turíčne vigílie a púte. Na Slovensku je známa napríklad turíčna púť v národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tento rok bude na tomto mieste v sobotu 19. mája aj špeciálny program osláv desiateho výročia TV LUX. V nedeľu bude na mieste séria svätých omších (o 7:00, 8:45, 19:00). Slávnostnú svätú omšu o 10:30 h bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Program Turíčnej púte ukončia v pondelok, kedy je v programe púť seniorov a chorých. V programe bude ranná svätá omša o 7:00 h, modlitba posvätného ruženca (o 9:30 h), svätá omša s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom (o 10:30 h) a modlitba Anjel Pána, po ktorej si pútnici môžu dať požehnať devocionálie.

Príspevok Katolícka cirkev oslávi najbližšiu nedeľu sviatok Zoslania Ducha Svätého zobrazený najskôr Hlavné správy.