Vatikán 28. marca 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)
 
Už tento rok sa bude v pondelok po Turíčnej nedeli sláviť novozavedená záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Po tom, ako ju dekrétom kardinála Roberta Saraha z 11. februára 2018 Cirkev zaradila do všeobecného Rímskeho kalendára, vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí podrobnejšie usmernenie k tomuto sláveniu.

 
Ako upresňuje prefekt kongregácie kard. Sarah, v pondelok alebo v utorok po Turíčnej nedeli stále platí aj možnosť sláviť omšu s formulárom zo slávnosti predchádzajúceho dňa alebo s formulárom votívnej omše o Duchu Svätom. Týka sa to miest, kde má svätodušné slávenie tradične bohatú účasť veriacich.
Prefekt Kongregácie pre Boží kult zároveň upozorňuje, že pri rovnakej dôležitosti sa má dať prednosť sláveniu povinnej spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi pred inými liturgickými sláveniami. Majú sa použiť aj vlastné čítania liturgie slova, ktoré osvetľujú tajomstvo duchovného materstva Panny Márie.
V prípade súbehu tejto liturgickej spomienky s inou sa treba riadiť všeobecnými normami liturgického roka a liturgického kalendára. Kardinál Sarah vysvetľuje, že spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi je spojená s Turícami podobným spôsobom ako je spojená spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie so slávením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V prípade súbehu tejto povinnej spomienky s inou spomienkou niektorého svätého alebo blahoslaveného má v duchu liturgickej tradície priority medzi osobami prednosť spomienka Panny Márie.
 
Príspevok Kardinál Sarah upresnil slávenie mariánskej spomienky vo Svätodušný pondelok zobrazený najskôr Hlavné správy.