Rím 26. októbra 2017 (HSP/KAP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)

Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, em. prefekt Kongregácie pre náuku viery, sa postavil proti „nadľahčovanému ekumenizmu“. Čo sa označuje ako reformácia Martina Luthera, bola v skutočnosti revolúcia a bolo to „proti Duchu Svätému“, ako napísal Müller v príspevku pre internetovú stránku „La Nuova Bussola Quotidiana“a uviedol:

Na snímke kardinál Gerhard Ludwig Müller

„Želanie dobrých vzťahov k nekatolíkom môže mať len ten cieľ, že povedie  k plnému spoločenstvu s katolíckou hierarchiou s prijatím apoštolskej Tradície v zmysle katolíckej náuky!

Luther nemal v nijakom prípade v úmysle iba boj proti istému zneužívaniu odpustkov, alebo proti hriechom renesančnej Cirkvi. Z jeho spisov je absolútne jasné, že Luther opustil všetky princípy katolíckej viery. Tak nahradil objektívnu účinnosť sviatostí subjektívnou vierou.

Lutherovo odstránenie piatich sviatostí, popretie Eucharistie a kritika úradov Cirkvi znamenali, že reformáciu nemožno označiť ako cirkevnú reformu v katolíckom zmysle.“

Často sa „príliš nadšene“ hovorí o Lutherovi, píše Müller a zdôrazňuje:
„Dôvodom je neznalosť Lutherovej teológie, jeho polemiky a ničivých následkov tohto hnutia, ktoré pre milióny kresťanov znamenalo zničenie jednoty Katolíckej cirkvi. Dnes musíme síce vnímať aj pôsobenie Ducha Svätého u nekatolíckych kresťanov – oni hriech rozdelenia Katolíckej cirkvi osobne nespôsobili. Zmierenie sa však nesmie diať na úkor pravdy!

O podstate náuke viery sa nemôže viesť nijaký dialóg s protestantmi – inak by to znamenalo, že Cirkev vyše tisíc rokov hlásala bludnú náuku viery, pričom vieme – a to je jadro náuky viery – že Cirkev sa v odovzdávaní spásy  vo sviatostiach nemôže mýliť.“

Müller sa súčasne s ľútosťou vyslovil aj o „zmätení“ vzhľadom na záväznosť katolíckej náuky:
„Mnohí považujú pápeža za neomylného, keď hovorí súkromne a neberú do úvahy to, čo pápeži v celej histórii hlásali ako poklad viery.“

Kardinál Müller bol od svojho povolania Benediktom XVI. v júli 2012 za prefekta Kongregácie pre náuku viery zodpovedný za zachovanie katolíckej náuky. Po jeho piatich rokoch v úrade povolal pápež František za jeho nástupcu sekretára kongregácie, arcibiskupa Luisa Ladariu.