Trnava 8. septembra 2017 (TK KBS/HSP/Foto:TK KBS)

V plnom znení prinášame kondolenčný list slovenského kardinála Jozefa Tomka, s ktorým sa obrátil na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha po úmrtí emeritného bratislavsko-trnavského biskupa Mons. Štefana Vrableca. Na včerajšej zádušnej svätej omši, ktorá sa konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, list prečítal arcibiskup Orosch
Kardinál Jozef Tomko vyjadril sústrasť po úmrtí biskupa Štefana Vrableca

Drahý brat arcibiskup Ján,
odchod nášho spolubrata biskupa Štefana Vrableca do domu Nebeského Otca je pre nás viac motívom útechy ako smútku. Osobne som si istý, že máme v nebi o jedného priateľa viac my všetci, ktorí sme ho bližšie poznali, tak na Slovensku, ako aj v Taliansku, počas jeho príkladného kňazského života. Lebo Štefan Vrablec bol svojím životom a činnosťou vzor kňaza, ktorý vyžaroval duchovnú hĺbku na každom kroku.
Ako vzorný seminarista počas štúdií v Ríme, ako horlivý farár v jednej z najchudobnejších farností v severotalianskych Dolomitoch, ako učiteľ duchovného života a špirituality, tak vo veľkých regionálnych seminároch, ako aj pre mnohé rehoľné sestry. Ako rektor a redaktor, neúnavný pracovník a tretí rektor v rímskom ústave svätého Cyrila a Metoda a po návrate na slobodné Slovensko pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Na každom poli svojej činnosti rozosielal bohaté dary ducha. Je dobré mať priateľov v nebi. Jeho osobnosť, ktorý skrýval pod vonkajší výzorom skromnosti, sa teraz ukazuje ako veľmi, veľmi bohatá. Zaslúži si aj naše ľudské uznanie. Preto sa radi pridávame k slovám, ktoré mu vyjadril, v mene ústavu svätých Cyrila a Metoda, jeden z jeho odchovancov. Ďakujme Pánu Bohu, že sme mali možnosť ho spoznať a vziať si príklad z jeho hlbokej viery a obdivuhodnej skromnosti. Nech odpočíva v pokoji.
Drahý brat arcibiskup Ján, to sú naše slová útechy a sústrasti pre teba, pre arcidiecézu a pre Cirkev na Slovensku.
V Ríme, 4. septembra 2017
Jozef kardinál Tomko