Bratislava 7. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michaela Zdražilová)
 
Počet obyvateľov v seniorskom veku rastie, no kapacitné možnosti zariadení pre seniorov sa nezvyšujú. V tlačovej správe na to upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Súčasné kapacity sú v zariadeniach pre seniorov, ako aj v špecializovaných zariadeniach na úrovni 26 tisíc lôžok, pričom viac ako 7 500 ľudí čaká na voľné miesto

Ilustračné foto

Počet žiadateľov narástol za desať rokov takmer o polovicu a proces vybavenia žiadosti trvá väčšinou viac ako 60 dní. “Počet lôžok sa pritom v ostatných dvoch rokoch zvýšil len o 730 miest,” upozorňuje NKÚ.
Kontrolný úrad považuje za problém, že z hľadiska administratívy je žiadosť vybavená odoslaním požiadavky do zariadenia. Klienti však po administratívnom vybavení žiadostí čakajú aj dva i tri mesiace, kým sa vhodné miesto v zariadení uvoľní.
Výdavky na prevádzku sociálnych zariadení majú podľa NKÚ v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu a v roku 2017 dosiahli 19 miliónov eur. Tento nárast však podľa úradu nezohľadňuje mzdové požiadavky. Mzda opatrovateľov sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy a ich vekový priemer je skoro 60 rokov. Alarmujúci je tiež nedostatok odborných zamestnancov, ktorí by poskytovali služby pre seniorov. “Zákonom stanovené limity – maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov ku koncu minulého roka nespĺňala viac ako tretina zariadení. Národná autorita pre oblasť externej kontroly vidí problém tiež v meškajúcej modernizácii ubytovacích či hygienických priestorov,” upozorňuje kontrolný úrad. Len na kontrolnej vzorke 14 verejných zariadení predstavuje investičný dlh viac ako 8 mil. eur.
Systém vnútornej kontroly hodnotí NKÚ ako nedostatočný. Napríklad rezort práce za tri roky v rokoch 2015 až 2017 nevykonal ani jednu kontrolu v seniorskom zariadení. “Závažný je aj fakt, že samosprávne kraje nemajú schválené koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít a ani poznania cieľov z komunitných plánov obcí,” zdôrazňuje úrad. Z ôsmich krajov tak urobili iba dva, Banskobystrický a Prešovský, no i to len na vzorke necelých 10 % obcí. Závažnejšie podľa NKÚ je, že v týchto koncepciách neurčili personálne, finančné ani organizačné podmienky na ich realizáciu, mali len všeobecný charakter a nedajú sa teda vyhodnotiť. Podľa NKÚ by mal rezort práce, soc. vecí a rodiny aktívne plniť svoje povinnosti vo vzťahu k poskytovateľom služieb.
Štát sa podľa NKÚ nemôže zbaviť zodpovednosti za jednu z kľúčových verejných politík. “Zodpovedné ministerstvá musia prijímať také strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov,” tvrdí úrad. Samosprávne kraje by mali svoje koncepčné strategické dokumenty stavať na reálnych a preukazných podkladoch, preto musia oveľa viac spolupracovať s obcami a mestami. “Výzvou pre všetkých je tiež hľadať možnosti na investovanie verejných zdrojov do modernizácie už existujúcich zariadení, ale aj do výstavby nových,” dodáva NKÚ.
 
Príspevok Kapacita zariadení pre seniorov na Slovensku je podľa NKÚ nedostatočná zobrazený najskôr Hlavné správy.