Brusel bude pritom vyvíjať tlak aj na novú americkú vládu, aby zrušila vízovú povinnosť pre občanov zvyšných piatich členských krajín EÚ, ktorých občania ešte potrebujú víza pri cestách do USA. Ide o Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko.

Komisia sa usiluje o dosiahnutie vízovej reciprocity s Kanadou a USA. Za posledných päť mesiacov sa EÚ a Kanada dohodli na jasnom časovom rámci na dosiahnutie úplného recipročného oslobodenia od vízovej povinnosti. V rokovaní s USA sa takýto pokrok dosiahnuť nepodarilo, píše sa v hodnotiacej správe EK. 

Všetci občania EÚ budú plne oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách do Kanady do 1. decembra 2017. To je dobrá správa pre Rumunsko a Bulharsko, ktoré sú poslednými členskými krajinami EÚ, ktoré ešte potrebujú víza do Kanady. Rumuni i Bulhari túto záležitosť už v októbri predostreli ako podmienku pre schválenie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Kanadská strana na summite EÚ-Kanada (30.10) poskytla záruky a jasný časový harmonogram pre odbúranie víz.

Rokovania s USA o otázke úplnej vízovej reciprocity pre všetkých občanov EÚ budú ešte pokračovať. Očakáva sa, že najbližšou príležitosťou na takéto rozhovory bude stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ a USA v prvej polovici roka 2017.

Balík opatrení na boj proti terorizmu

Európska komisia (EK) dnes prijala balík opatrení na boj proti financovaniu terorizmu a organizovanému zločinu. Opatrenia by mali doplniť stratégiu EÚ v tejto oblasti a predstavujú ďalší krok v budovaní takzvanej „Bezpečnostnej únie“. „Dnešnými návrhmi posilňujeme právne nástroje, ktoré umožňujú odrezať kriminálnikov a teroristov od finančných zdrojov. Musíme zlepšiť spoluprácu jednotlivých úradov, aby sme zastavili podozrivé finančné toky a udržali Európanov v bezpečí,“ uviedol podpredseda EK Frans Timmermans.

Ďalší podpredseda EK Valdis Dombrovskis, zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, vysvetlil, že balík opatrení obsahuje aj návrh na sankcie proti zločincom a zmrazenie i konfiškáciu účtov napojených na trestnú činnosť.

Súčasťou balíka je smernica o kriminalizácii prania špinavých peňazí, ktorá poskytuje zodpovedným úradom nové právne nástroje. Definuje jednotné pravidlá pre určovanie a trestanie finančnej kriminality. Odstraňuje prekážky medzi justíciou a políciou členských štátov, čo by malo pomôcť pri vyšetrovaní a harmonizuje legislatívu Únie v tejto oblasti s medzinárodnou.

Ďalšie nariadenie sa týka kontroly veľkých finančných tokov. EK sprísňuje kontroly ľudí, ktorí vstupujú alebo opúšťajú EÚ s hotovosťou prevyšujúcou 10.000 eur. Aj pri menších sumách povoľuje úradom preverovať finančné prevody, ak panuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou a zlepšuje výmenu informácií medzi jednotlivými inštitúciami a členskými štátmi. Zároveň prehlbuje colné kontroly zásielok obsahujúcich zlato a predplatených platobných karát.

V súvislosti s financovaním terorizmu EK predstavila nariadenie, ktoré ponúka jednotný právny nástroj umožňujúci zmraziť alebo konfiškovať finančné zdroje teroristov. Nariadenie zrýchľuje celý proces a rozširuje ho aj na komplicov teroristov. Opatrenia sú súčasťou Akčného plánu EÚ na boj proti financovaniu terorizmu, ktorý EK predstavila vo februári. Komisia v roku 2017 plánuje v rámci plánu predložiť návrh na posilnenie právomocí colných úradov.