Bratislava 19. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Vláda v stredu schválila zhodnotenie strát na produkcii poľnohospodárskych plodín vplyvom sucha v roku 2017. Zároveň uložila ministerke pôdohospodárstva zabezpečiť vyplatenie finančných prostriedkov poľnohospodárskym subjektom postihnutým suchom, a to do 13. decembra 2019

Ilustračné foto

Iniciatívny materiál sa venuje sumarizácii výpadkov na úrode podľa jednotlivých skupín plodín. Najväčšie výpadky na úrodách boli pri kukurici na zrno a na siláž, ozimnej pšenici mäkkej a tvrdej, repke olejnej, cukrovej repe, jačmeni jarnom, zemiakoch a slnečnici. Celkový sumárny výpadok predstavuje dokopy 51,98 mil. eur.
Extrémne klimatické podmienky roka 2017 negatívne ovplyvnili podľa materiálu hospodárenie minimálne 211 poľnohospodárskych subjektov s celkovým počtom zamestnancov 6 578. Vzhľadom na skutočnosť, že 44 poľnohospodárskych podnikov na elimináciu dopadov sucha vlani využilo závlahové systémy, s čím súviseli zvýšené náklady na zabezpečenie produkcie, odporúča sa navýšiť percento kompenzácie pre tieto podniky o 10 % oproti tým, ktoré závlahu nevyužili.
Financovanie strát zo sucha za minulý rok, ktoré by pokrylo výpadok na tržbách v rastlinnej výrobe tých poľnohospodárskych podnikov, ktoré sucho postihlo znížením úrody o 30 a viac percent, bude zabezpečené poskytnutím ad hoc štátnej pomoci. Výpadok na úrode podľa veľkosti škody väčšej ako 30 % tak predstavuje sumu 34,23 mil. eur. Táto suma je aj v doložke vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy.
 
Príspevok Kabinet schválil vyplatenie škôd, ktoré poľnohospodárom spôsobilo sucho zobrazený najskôr Hlavné správy.