Bratislava 4. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Pozemkové úpravy začnú na Slovensku od nového roku od najzložitejších a najpracnejších území. Vláda SR totiž v stredu schválila prvých 120 katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020. Pripravený zoznam katastrálnych území je podľa agrorezortu spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre ich začatie v roku 2020 s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov viac ako 68 miliónov eur. Táto suma bude hradená zo štátneho rozpočtu

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS)

„Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť rokov bude táto suma čerpaná postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najpracnejšie katastrálne územia,“ uviedol v predkladacej správe agrorezort.

Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav zhruba štyri až šesť mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších šesť mesiacov je možné podľa agrorezortu predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020.

Na základe nelegislatívneho materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, schváleného uznesením vlády 21. augusta 2019, sa majú v priebehu 30 rokov vykonať pozemkové úpravy vo všetkých 3 103 katastrálnych územiach, kde ešte pozemkové úpravy neprebehli alebo ich vykonanie nie je potrebné a účelné. Podľa agrorezortu je nutné začať pozemkové úpravy každoročne v približne 120 katastrálnych územiach. Predložený zoznam katastrálnych území vypracovala medzirezortná Komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území, ktorá bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj