Bratislava 29. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Slovenská justícia dostane ďalšiu finančnú injekciu. Po tohtoročnom zvýšení jej rozpočtu o 40 miliónov eur, môže ministerstvo spravodlivosti rátať v budúcom roku s ďalším finančným balíkom v rovnakej výške. Za dva roky tak rozpočet rezortu narastie o jednu štvrtinu.

Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská

Parlament dnes schválil návrh štátneho rozpočtu bez zmien v kapitole ministerstva spravodlivosti. Ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) v reakcii na to uviedla, že navýšenie vo výške zhruba 40 miliónov eur sa bude približne rovnako týkať súdov i väzenstva. Pokryté pritom budú všetky náklady aktuálnej reformy, ktorú presadila.

„Všetky nové projekty, ktoré predkladáme, či už je to nový exekučný súd, nový upomínací rozkaz, nový spôsob exekúcií, prípadne protischránkový zákon, to sú projekty, ktoré sú plne kryté v štátnom rozpočte nad rámec predchádzajúcich rozpočtov,“ zdôraznila Žitňanská počas brífingu v parlamente. „Znamená to, že na nové projekty nečerpáme z vnútorných kapacít, naopak,“ zdôraznila s tým, že by sa v budúcom roku mohli uvoľniť kapacity na ostatných súdoch.

Rozpočet ministerstva bude v roku 2017 v celkovej výške 391 miliónov eur, čo je o 11,4 percenta viac ako rozpočet schválený na tento rok. Časť z navýšených zdrojov bude vyčlenených na to, aby boli do praxe uvedené novely exekučného, konkurzného zákona a zákona o súdnych exekútoroch, nový zákon o upomínacom konaní a nový protischránkový zákon.

V rámci reformy má vzniknúť nový exekučný súd, ktorý bude útvarom Okresného súdu v Banskej Bystrici. Jeho vytvorenie si vyžiada 4,98 milióna eur. Ministerstvo plánuje na budúci rok pre nové pracovisko 149 zamestnancov, z nich budú deviati sudcovia. Celkovo si aktuálna reforma vyžiada medziročné zvýšenie limitu zamestnancov o 214, z toho 11 sudcov.

Osobné výdavky súdnictva vzrastú v roku 2017 o 15,5 milióna eur. Zvýšenie zohľadňuje úpravy platov sudcov z rokov 2015 a 2016, ako aj predpokladanú úpravu ich platov v budúcom roku v závislosti od vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Extra zdroje bude treba i na valorizáciu platov štátnych zamestnancov, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a služobných príjmov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Zvyšné prostriedky z balíka pôjdu do väzenstva. Ministerka reaguje na rast počtu obvinených a odsúdených a snaží sa predísť problému s nedostatočnou ubytovacou kapacitou. Navýšila výdavky na rekonštrukciu, opravu a údržbu väzenských objektov. V budúcom roku sa obnovia i vozidlá používané na prepravu väznených osôb, zrealizuje sa prezbrojenie, obmena služobnej rovnošaty príslušníkov ZVJS a zmodernizuje sa informačný systém zboru.

Kapitálové výdavky ministerstva narastú v budúcom roku celkom o 101 percent, na 20,8 milióna eur. Bude pokračovať rekonštrukcia šiestich väzenských ústavov. Najviac – 6,2 milióna eur si vyžiada dokončenie prestavby Ústavu na výkon väzby v Bratislave.

V navýšenom rozpočte ministerstva zatiaľ nie sú prostriedky na spolufinancovanie eurofondových projektov. O tie bude rozpočet navýšený v priebehu budúceho roka rozpočtovými opatreniami ministerstva financií. Dokopy má ísť o zhruba šesť miliónov eur. Ministerstvo plánuje vyčerpať v roku 2017 z Operačného programu Efektívna verejná správa všetky možné alokované zdroje – zhruba 34 miliónov eur.