To prehnal! Jozefa z Lučenca zastavovala hliadka svetelným znamením, na čo nereagoval a pokúsil sa nielen ujsť. Polícia potom zistila, že má toho na rováši už aj v minulosti viac a v sobotu večer sa postavil pred sudcu v Lučenci.