Bojnice sú vzácnym náleziskom pravekého sveta neandertálcov. V Prepoštskej jaskyni boli objavené stopy po pravekom živote. Neandertálski lovci, ktorí žili v Prepoštskej jaskyni v Bojniciach, tu zanechali tisícky kostí z ulovených pravekých zvierat. Podľa nálezov si veľmi často pochutnávali na divých koňoch, lovili však aj ďalšie druhy zvierat, ako napr. nosorožce, jaskynné levy a mamuty. Na kostiach boli nájdené stopy po ľudských zásahoch. Viaceré z takmer 12-­tisíc skúmaných kostí sú obité alebo sú na nich viditeľné zárezy. Neandertálci odrezávali z kostí časti mäsa a zámerne rozbíjali dlhé kosti za účelom získania kostnej drene (špiku). Spálenie kostí dokazuje, že mäso si mohli aj čiastočne tepelne upravovať. Odborníci nálezisko v meste Bojnice – lokalita Prepoštská jaskyňa (dnes Múzeum praveku) označujú za veľmi významné a na praveké nálezy nesmierne bohaté neandertálske osídlenie na území Slovenska i strednej Európy. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.