Košice 22. septembra 2017 (HSP/Foto:LF UPJŠ)

Dnes sa na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční v poradí už 11. košický kurz regionálnej anestézie. Organizuje ho I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny spoločne s Ústavom anatómie UPJŠ LF za účasti špičkových európskych odborníkov v regionálnej anestézii.
Plagát

Nasledujúci deň sa bude v hoteli Double Tree by Hilton konať prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres na Slovensku pripravený v spolupráci s Európskou spoločnosťou regionálnej anestézie (ESRA). Tejto oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny nebolo u nás dosiaľ venované žiadne podujatie takéhoto významu – jedná sa o historicky prvý a zároveň „inauguračný“ kongres venovaný regionálnej anestézii pod hlavičkou ESRA, ktorej členom sa Slovensko stalo iba minulý rok.
Hlavným organizátorom kongresu je bývalý pracovník I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC, pôsobiaci v súčasnosti v Severnom Írsku. „Ešte ako pracovník I. KAIM som sa dostal do kontaktu s veľkým množstvom nových liečebných metód, keďže jej prednosta docent Firment mal vždy víziu prinášať na kliniku nové myšlienky a postupy. I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP preto bola, a dodnes je, jedným z najpokrokovejších pracovísk v SR a medzičasom sa stala lídrom v ďalšom vzdelávaní lekárov pôsobiacich v odbore anestéziológie a intenzívna medicína,“ hovorí dr. Peter Merjavý, ktorý k tomu osobne prispieva nemalou mierou a to svojou významnou spoluprácou na vzdelávacích podujatiach organizovaných I. KAIM, ako je Košický kurz regionálnej anestézie či Medzinárodný airway workshop pre anestéziológov a intenzivistov zameraný na výučbu a nácvik zvládania sťaženej intubácie.
Ústrednou témou dnešného kurzu regionálnej anestézie sú periférne nervové bloky a umŕtvenie trupu a končatín bez použitia celkovej anestézie a jeho súčasťou budú prednášky i praktické nácviky na modeloch ľudských tiel a kadáveroch v pitevni na Anatomickom ústave UPJŠ LF na Šrobárovej ulici. Kurz je začlenený do vzdelávacieho plánu Slovenskej asociácie regionálnej anestézie (SkARA), ktorá je sekciou Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny a lektormi budú okrem Petra Merjavého viacerí špičkoví odborníci s praktickými zahraničnými skúsenosťami.
Workshop bude pozostávať z veľkej časti praktických nácvikov významu jednotlivých anatomických štruktúr pre vykonávanie úspešných a bezpečných postupov v regionálnej anestézii. Pripravených bude päť stanovíšť s minimálne dvoma lektormi, na ktorých sa bude striedať po šesť školencov – lekárov. Ich počet bol obmedzený tak, aby boli tréningy naozaj intenzívne a každý účastník sa dostal nielen k praktickému nácviku, ale aby bol aj dostatok času na diskusiu s domácimi i zahraničnými lektormi. Tými budú okrem anestéziológov aj pracovníci Ústavu anatómie UPJŠ LF, ktorí v prípade nejasností lekárom z praxe dokonale ozrejmia anatomické štruktúry. Nosnou časťou worskhopu bude práve praktická stránka – prednášok bude naproti tomu minimum a budú venované najmä klinickému využitiu získaných anatomických poznatkov.
„Nevyhnutným predpokladom podania bezpečnej anestézie je dokonalá znalosť anatómie, ktorú si na Ústave anatómie UPJŠ LF oživia naši kolegovia z rôznych slovenských a  českých miest. Na modeloch a zakonzervovaných ľudských telách budú trénovať identifikáciu jednotlivých štruktúr, predovšetkým svalov, ciev a nervov a umŕtvenie tej-ktorej časti tela, či už končatín alebo trupu, prostredníctvom periférnych nervových blokov,“ hovorí prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. Tréning umožní lekárom cielenejšie podávanie anestetík s menšími dávkami a teda výrazne menším zaťažením pacienta, pričom poznatky získané na  workshope uplatnia v praxi najmä pri operačných zákrokoch na horných a dolných končatinách.

Zatiaľ čo workshop je obmedzený kapacitne, sobotňajšieho kongresu sa môže zúčastniť podstatne viac lekárov a  predpokladá sa asi stovka účastníkov. Najnovšie poznatky v oblasti regionálnej anestézie im poskytne viac než dvadsať špičkových anestéziológov, okrem iného nestor regionálnej anestézie v Českej a Slovenskej republike Daniel Nalos, ďalej Dušan Mach, Peter Štourač a David Doležal (Česká republika), Paul Kessler (NSR), Slobodan Gligorijevic (Švajčiarsko), Gabriela Iohom (Írsko) či expert na pôrodnú a anestéziu Colin Winter pôsobiaci v Spojenom kráľovstve. Potešujúce je, že viacerí prednášajúci na konferencii a lektori na workshope sú úspešní odchovanci I. KAIM UPJŠ LF a UNLP, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí – okrem Petra Merjavého je to aj Vladimír Hudák (t.č. Anglicku) a Zuzana Kušníriková (Škótsko).
Redakciu informovala RNDr. Jaroslava Oravcová z LF UPJŠ v Košiciach.