Moskva 10. júna 2018 (HSP/Levada/Foto:TASR)
 
Zaujímavé výsledky priniesol prieskum, ktorý porovnával zmeny v miere vnímania rôznych hodnotových otázok v Rusku dnes s hodnotami nameranými pred 20-timi rokmi. Absolútnym paradoxom, ktorý musí zaraziť úplne každého je fakt, že v Rusku nastal za posledných 20-rokov, ktoré elity a média “slobodného” sveta na západe nenazvú inak ako Putinovské a naznačujú, že v krajine vládne totalitný režim, obrovský posun v otázkach hodnôt a to smerom k sprísneniu morálky. Ako to je možné? Ako to, že tak hrozný režim spôsobil, že ľudia sa stále viac primikajú k normálnym (niekedy označovaným tiež kresťanským) hodnotám. Ako je možné, že zatiaľ čo ľudia v absolútne slobodných režimoch Západu upadajú do egoizmu a nihilizmu a ľudia v ruskej “totalite” rastú k morálke?

Na snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin

Prieskum nezávislého sociologického centra Levada ukázal, že Rusi si čím ďalej tým viac vážia rodinu a sú stále menej tolerantný v otázkach sexuálneho života. Podľa prieskumu za posledných dvadsať rokov výrazne narástol počet ľudí odsudzujúcich mimomanželský styk, potraty aj homosexualitu.
Prieskumu sa na konci roka 2017 zúčastnilo 1 600 ľudí.
Kým pred dvadsiatimi rokmi manželskú neveru jednoznačne odsudzovalo 50 percent Rusov, vlani to bolo už 68 percent.
Podiel ľudí, ktorí na mimomanželskom styku nevidia absolútne nič pohoršujúceho, spadol z 22 percent na iba deväť, teda tolerancia k nevere je v Rusku takmer absolútna. Prieskum tiež ukázal, že ženy sú v sexuálnych otázkach prísnejšie než muži.
Homosexuálny styk odsudzujú štyri z piatich respondentov, teda 80 %, v roku 1998 to bolo 68 percent ľudí.
Sexuálny styk medzi dospelými ľuďmi rovnakého pohlavia dnes toleruje osem percent Rusov, pred dvadsiatimi rokmi to bolo o šesť percentuálnych bodov viac. Centrum Levada poukázala na jednu zaujímavú skutočnosť: zatiaľ čo pred desiatimi rokmi boli mladí Rusi k homosexualite ďaleko tolerantnejší než starší ľudia, dnes tento názorový rozdiel medzi generáciami takmer zmizol.
Rusi sú tiež čím ďalej viac konzervatívnejší v pohľade na potraty. Predčasné ukončenie tehotenstva považuje dnes za neprípustné 35 percent ľudí, o 23 percentuálnych bodov viac ako pred dvadsiatimi rokmi, čo je veľmi pekný posun, ale absolútne číslo je ešte stále nízke. A aj pri tejto otázke sa ako konzervatívnejšie ukázali ruské ženy, a to bez ohľadu na vek. Čo je tiež veľmi zaujímavé, ženy v mestách sú v otázke potratov konzervatívnejšie, ako ženy na vidieku. Je to zaujímavé z toho dôvodu, že v takzvanom slobodnom svete na Západe je to spravidla opačne.
Podľa webu newsru.com počet vykonaných interrupcií v Rusku za posledných päť rokov klesol o 25 percent. Proti potratom bojuje hlavne pravoslávna cirkev ale aj štátna politika podporou rodín s tromi deťmi. Pravoslavná cirkev potraty označuje za “absolútne zlo na ruskej spoločnosti” a usiluje sa o to, aby neboli hradené zo zdravotného poistenia, čo je podobná snaha ako snaha proliferov na Slovensku.
Po prečítaní týchto štatistík si treba položiť jednoduché otázky, na ktoré vie správnu odpoveď každý. Ktorá spoločnosť bude viac prosperovať, tá kde sú zdravé rodiny tvorené manželmi, ktorí sú si verní, alebo spoločnosť, kde sa partneri podvádzajú a následne sa rodiny rozpadajú? V ktorej krajine bude populácia rýchlejšie rásť, v spoločnosti, kde sú potraty odmietané alebo kde sú propagované, v spoločnosti, kde sú podporované neplodné homomanželstvá, alebo kde sú tieto zväzky odmietané? Otázky jednoduché, odpovede jasné. Preto, keď prídu liberáli z mimovládok so svojim ale… nedajme sa pomýliť.
 
Príspevok Je zaujímavé sledovať, ako sa “nedemokratické” Rusko vyvíja k hodnotám a morálke, zatiaľ čo západný ultra slobodný svet smeruje k totálnemu úpadku zobrazený najskôr Hlavné správy.