Medzištátny plynovod Bratstvo bol vďaka zdokonalenej technike a mechanizácii dokončený v predstihu 1. januára 1967. Toto najmohutnejšie dielo československého plynárenstva vyrástlo v rekordnom čase za dva roky.

Potrubie sa začínalo na Ukrajine v Ľvovskej oblasti a na Slovensko privádzal plyn južnou trasou. Medzištátny plynovod Bratstvo je popri ropovode „Družba“ doteraz najväčšia spoločne vybudovaná podzemná magistrála. Na snímkach si pozrite, ako sa plynovod budoval i jeho slávnostné otvorenie.