Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Košice 11. januára 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Prvú fatimskú sobotu v tomto roku 2017 mal liturgicky na starosti michalovský protopresbyterát. Začala sa modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala modlitba tretej hodinky a krátka katechéza na tému: Výzva k viere, poklone, nádeji, láske a k odpusteniu. Nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Na snímke uprostred vladyka Milan Chautur Na snímke uprostred vladyka Milan Chautur

Vladyka Milan vo svojej homílii pripomenul svedectvo Krstiteľa, ktoré nebolo márne, lebo malo svoje pokračovanie v Kristovi. Ako je to však s našim svedectvom pred týmto svetom? Vladyka spomínal ako príklad knihu „Ja som N“, ktorá je svedectvom súčasných kresťanov čeliacich islamským extrémistom. Na konci svojej homílie vladyka vyzval k prosbe o dar istoty viery v Ježiša Krista, lebo všetci sú v rámci svojich možností pozvaní k tomu, aby tento svet menili k lepšiemu.

Celá slávnosť sa zakončila Molebenom k Prečistej Bohorodičke a krátkou modlitbou k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi.

TK KBS informoval Patrik Pankulics

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ZDROJ >>

Komentujte :)