Bratislava 14. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
V tomto bloku hovoríme o najväčšom území na Zemeguli, ktoré sa rozkladá od západných hraníc Ruska až k Tichému a Indickému oceánu. Rozkladali sa na ňom veľké ríše, Mongolská, Ruská aj Čínska a chceli toto územie ovládať aj európske mocnosti, najmä Angličania. Zápas o toto územie nedodržiaval presné pravidlá, ale aj tak sa najmä stredu územia, zhruba Strednej Ázii v odborných politických kruhoch začalo hovoriť veľká šachovnica.

Na snímke Ján Čarnogurský

Zbigniew Brzezinski, poradca amerických prezidentov, dokonca v 90-tych rokoch minulého storočia napísal knihu Veľká šachovnica. Pri tejto knihe sa na chvíľu zastavím.
Brzezinski sa pokúšal predvídať v nej osud sveta a najmä radiť Západu, čo má robiť, aby si zachoval vládu nad svetom. Čo v knihe píše o Rusku? Ruskú budúcnosť nazval dilemou jedinej alternatívy. Podľa Brzezinského Rusku neostáva nič iné ako prijať západné pravidlá spoločenského usporiadania, ale prijatie týchto pravidiel bude znamenať, že Rusko sa rozdelí najmenej na tri časti – Ďaleký východ, Sibír a európske Rusko, čiže historický ruský štát zanikne.
Brzezinski ešte nedopísal ďalšiu knihu a ukázalo sa, že Rusko má predsa aj inú alternatívu. Putina. Dnes sa o rozpade píše v súvislosti s Európskou úniou, Veľká Británia už vystúpila a cesta po juhu Spojených štátov nenapĺňa amerického vlastenca optimizmom. Pred stretnutím Putina a Trumpa v Helsinkách americká tlač vyzývala Trumpa, aby na stretnutie nešiel, pretože s Putinom prehrá. Do zväzku Ruskej federácie vstúpil Krym, ktorý predtým vystúpil z Ukrajiny.
Veľká šachovnica zostala pod vládou národov, ktoré ju obývajú. Musia však počítať, že pokusy o ovládnutie stredu Ázie a okrajov Európy budú pokračovať.
Za hlavnú prekážku ovládnutia stredu Ázie a potom celých kontinentov západné národy považujú Rusko. Preto každá zámienka bude dobrá len ak oslabí Rusko. Ak terajšie dôvody pre sankcie proti Rusku pominú, nájdu sa ďalšie. Ale ruský národ prejavil odolnosť rovnako vo vojne, tak aj teraz v mieri. Neustúpil sankciám, úspešne rozvíja svoj štát, svoje hospodárstvo aj svoju kultúru. Priatelia Ruska v zahraničí vystupujú čoraz organizovanejšie. V Taliansku vznikla vláda, ktorá chce zrušiť sankcie proti Rusku, v Nemecku v prieskumoch verejnej mienky stúpa strana Alternatíva pre Nemecko, ktorá má v programe rozvoj vzťahov s Ruskom. Slovenská a česká vláda osamote sú slabé na zmenu európskej politiky voči Rusku, ale spolu s Maďarskom, Rakúskom, Talianskom a čoskoro možno aj s Nemeckom budú schopné obrátiť európsku politiku voči Rusku. Zmeny, ktoré sa udiali za posledných 30 rokov v Rusku aj v Európe dávajú poučenie ako usporiadať spolužitie viacerých národov, aby ich zväzok bol pevný.
Spomínam si ako som ako študent a mladý právnik pozeral na svet okolo seba. Západ bol vtedy pre nás ideálom. Počúvali sme západnú hudbu, pozerali západné filmy a obdivovali západné autá. Túžili sme po slobode cestovať, ktorú mali obyvatelia Západu. Keď sa v novembri 1989 odrazu ukázala možnosť dosiahnuť takú slobodu aj pre nás, takmer všetci sme vyšli na námestia a demonštrovali sme proti dovtedajšej vláde. Neschopnosť vtedajších vlád vo východnej Európe a v Rusku udržať sa pri moci vlastnými silami nech sú pre nás poučením. Slovensko leží na hranici s Rakúskom a rozdiel bol pre nás veľmi viditeľný. Životná úroveň v Rakúsku bola výrazne vyššia než vo vtedajšom Československu. Súkromné hospodárstvo sa ukázalo ako efektívnejšie než plánované komunistické. Slobodu cestovať a študovať v zahraničí začalo využívať čoraz viac študentov. Slobodu tlače chceli využívať aj demagógovia na slovenskej aj českej starne. Podarilo sa nám ich udržať v medziach.
Aj keď v roku 1993 došlo k rozdeleniu Československa, nezasialo to nenávisť medzi Slovákov a Čechov. Dnes sú vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi lepšie než v spoločnom štáte. Nová česká vláda má na čele Slováka, primátorkou Prahy je Slovenka. V slovenskej armáde slúžia vo vysokých funkciách českí dôstojníci. V Bratislave a v ďalších slovenských mestách prebiehajú už tri roky demonštrácie proti zriadeniu základní NATO na slovenskom území.
Pred národmi Eurázie stojí výzva ubrániť veľké územia s obrovským prírodným bohatstvom. Územia a bohatstvo nemôže zostať izolované od ostatného sveta, ale pravidlá ich využívania musia zostať v rukách domácich národov. Prvé pravidlo vyžaduje, aby domáce národy nebojovali medzi sebou. Dejiny nám zanechali mnoho vzájomných krívd a nesplnených plánov, ale vzájomný mier je prvé pravidlo. Domáce národy nemôžu ani poskytnúť svoje územie iným mocnostiam na ohrozenie svojho suseda. Základne NATO by v Eurázii nemali existovať. Dôležitým krokom na dosiahnutie tohto cieľa bolo vytvorenie Šanghajskej organizácie spolupráce. Francúzsky prezident generál de Gaulle povedal, že meč je os, okolo ktorej sa točí Zem. Ak si národy Eurázie ubránia svoje krajiny a vzájomný mier, bude len otázkou času, kedy vypracujú vyhovujúce pravidlá hospodárskej výmeny a ochrany a rozvoja svojej kultúry.
Na ploche Eurázie existujú viaceré veľké náboženstvá. Druhé pravidlo vyžaduje, aby náboženstvá mali slobodu na svoje účinkovanie a zároveň nemohli hlásať vzájomné nepriateľstvo. Náboženstvá majú schopnosť zmobilizovať v ľuďoch všetko až po obetovanie vlastného života. Tento potenciál náboženstva má pomáhať v rozvíjaní Eurázie, nie v jej ničení.
Vo všetkom ostatnom má v Eurázii vládnuť maximálna sloboda. Sloboda Eurázie by mala byť väčšia než sloboda Západu. Už sa tak čiastočne deje, pretože Eurázia nepozná západnú politickú korektnosť, ktorá západných ľudí spútava viac a viac.
Hovorí sa, že základnou vedou Západu je fyzika, základnou vedou Východu psychológia. Našou výzvou je zjednotenie fyziky a psychológie na vytvorenie dôstojných podmienok pre život ľudí na tejto Zemi, nie len v Eurázii.
Ján Čarnogurský, Sevastopoľ, august 2018
Autor príspevok predniesol na Eurázijskej škole priateľstva a vzájomnej pomoci.
 
Príspevok Ján Čarnogurský: Spolužitie národov na veľkej šachovnici zobrazený najskôr Hlavné správy.