Bratislava 30. augusta 2018 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)
 
V ostatných týždňoch slovenskí politici a médiá veľkú pozornosť /bohužiaľ, väčšinou v negatívnom zmysle/ venujú Slovenským brancom a Nočným vlkom. V súvislosti s výrokmi ministra obrany SR o Slovenských brancoch s otázkami sa naňho obrátil Ján Čarnogurský. V zmysle zákona o poskytnutí informácií žiada od neho vysvetlenia.

Na snímke Ján Čarnogurský

Žiadosť o informáciu podľa zákona čís. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Obraciam sa na ministra obrany Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácie podľa zákona čís. 211/2000 Z. z. v nasledovnej veci:
Médiá priniesli dňa 23. júla t. r. správu, že pán minister sa vyjadril na tému organizácie Slovenskí branci. Mal sa vyjadriť nasledovne: „Jediným legálnym spôsobom, ako sa môžu ľudia pripraviť na obranu vlasti, je vstup do slovenskej armády“. Médiá taktiež priniesli správu, že pán minister hodlá požiadať generálneho prokurátora o stanovisko, či pôsobenie Slovenských brancov je legálne. Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona prosím o informáciu, či pán minister už požiadal generálneho prokurátora o stanovisko v uvedenej veci a v kladnom prípade prosím o kópiu žiadosti pána ministra.
Poznamenávam, že citovaný výrok pána ministra je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Podľa čl. 25 ods. 1 Ústavy, obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov. Zákon ustanoví rozsah brannej povinnosti. Ak je obrana republiky povinnosťou a vecou cti občanov, potom občania musia mať možnosť sa pripravovať na plnenie tejto svojej povinnosti a veci cti, a to nielen minimálne, ako to ustanoví zákon o brannej povinnosti, ale aj viac, ako to považujú za svoju česť a povinnosť, napríklad účasťou na aktivitách Slovenských brancov. V takejto aktivite im nemožno brániť.
Za informáciu Vám vopred ďakujem.
JUDr. Ján Čarnogurský
 
Príspevok Ján Čarnogurský sa vo veci Slovenských brancov obrátil na ministra obrany SR zobrazený najskôr Hlavné správy.