Bratislava, 11. novembra 2017 (HSP/Foto: Michail Rjabov)

Ide o môj prejav z Jalty, kde sa konala konferencia Fórum priateľov Krymu. Konferencia sa konala v hoteli Levadia, preto v ruských médiách sa vyskytuje tento názov. Samotné memorandum konferencie bolo prijaté v paláci, kde sa konala Jaltská konferencia 1945.
Na snímke Ján Čarnogurský

Dámy a páni, predovšetkým chcem poďakovať hlave Republiky Krym za pozvanie na túto konferenciu, je to pre mňa veľká česť.
Hovoríme o tom, ako prekonať sankcie proti Ruskej federácii a najmä Krymu, ale mali by sme hovoriť aj o tom, ako sankcie vznikli.
Dňa 3. októbra 2014 mal vtedajší viceprezident USA Joe Biden prednášku a besedu so študentami na Harvardskej univerzite. Študentom povedal, že európske krajiny nechceli prijať sankcie proti Rusku a Spojené štáty ich k tomu museli prinútiť. Bidenov prejav na univerzite si môžete stále prečítať na internete. Sankcie potom zostrovali až doteraz.
Spôsob prijatia sankcií v Európe je ďalším dôkazom vazalského postavenia Európy, Európskej únie voči USA. Ale časy sa menia. Európska únia sa stále menej môže spoliehať na Spojené štáty, dokonca rozpory medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, zatiaľ v čiastkových otázkach, nadobúdajú formu polemík vo verejných prejavoch európskych politikov.
Spojené štáty nedokážu pomáhať riešiť závažné európske problémy. Medzi také patrí problém migrantov z Blízkeho východu a z Afriky. Spojené štáty pomáhali problém vytvoriť svojimi nezákonnými vojnami, ale vôbec sa nevedia zúčastniť na jeho riešení. Nemecká kancelárka Angela Merkelová otázku čiastočne riešila dohodou s Tureckom, ale dohoda je veľmi labilná. Dohoda vôbec nerieši obmedzenie prúdu utečencov cez Líbyu. Treba povedať, že k vytvoreniu tejto kapitoly problému veľmi prispeli Veľká Británia a Francúzsko svojou účasťou na nezákonnej vojne proti Líbyi.
Pod ťarchou všetkých ťažkostí dokonca pani Merkelová nedávno povedala, že Európa sa bude musieť pripraviť na obdobie, keď sa nebude môcť spoliehať najmä v bezpečnostnej oblasti na iných a bude musieť zobrať starosť o svoju budúcnosť do vlastných rúk. Slovami „na iných“ mala na mysli predovšetkým Spojené štáty. Ak k tomu pridáme vnútorné problémy Európskej únie, niet divu, že význam Európskej únie ako svetového hráča upadá.
Ale pre Európu, Európsku úniu je alternatíva. Je to alternatíva, ktorú si vyskúšala v rôznych obdobiach svojich dejín. Je to spolupráca s Ruskom. Ak by sa spojili prírodné bohatstvo, veda a kultúra Ruska s technologickou vyspelosťou, vedou a kultúrou Európskej únie, vznikla by sila svetového významu, ďalšie víťazstvo európskej civilizácie. Henry Kissinger napísal v knihe Diplomacia, že ak by sa spojili dôležité časti Európy a Ázie do spojeneckého celku, vznikla by spojená Euroázia a Spojené štáty by boli pred takým celkom len malým ostrovom, ktorý by nemohol ovplyvniť vývoj udalostí. Možno preto sa doterajší hráči na svetového hegemóna takého spojenia boja.
Aj na druhej strane bude potrebné prekonať spomienky na zbrojenie, sankcie, základne a iné. Verím na také spojenectvo a verím, že raz k nemu dôjde. Ak nadíde ten deň a dostane sa na program dňa zblíženie Európy, Európskej únie a Ruska, prosím Krymčanov, aby podporili Európu.
Ján Čarnogurský, Jalta