Slovensko 27. septembra 2017 (HSP/Foto: JS)

Jalaj Suleiman je podpredsedom Komunistickej strany Slovenska a zároveň kandidátom na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Narodil sa v Sýrii, neďaleko starobylého mesta s historickým názvom Emesa.
Na Slovensku študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Obhájil titul inžinier aj doktorát. Je arabským orientalistom, prekladateľom, tlmočníkom aj analytikom. Uvádza o sebe, že v politike je ľavičiarom, v súkromnom živote kresťanom.
Na snímke Jalaj Suleiman

Uvádzate o sebe, že ste v politike ľavičiarom a v súkromnom živote kresťanom. Neprotirečí si to?
Určite si to neprotirečí. Zdôrazniť však musím, že nežijem dva životy a nedelím ho na politický a súkromný. Snažím sa žiť morálny a čestný život usilujúc o spravodlivé usporiadanie spoločenských pomerov.
Kresťanstvu rovnako ako komunistickým myšlienkam je cudzie vykorisťovanie človeka človekom, je im cudzia nespravodlivosť, nerovnoprávnosť, ponižovanie, a bezohľadne profitovanie jedného na úkor druhého. Kresťanstvo celým svojím obsahom, svojim učením,  kultúrou i morálkou i keď najvyššou inštancie v ňom je Boh, je založené na humanistických prístupov na viere nielen v Boha ale aj na viere v človeka. Komunizmus aj napriek tomu, že význam tohto slova a učenia je dnes zámerne znevažovaný a totálne negovaný, je založený na snahe dosiahnuť maximálne dobro pre človeka. Som presvedčený že cieľom oboch učení je dosiahnutie sociálne spravodlivej a mierovej spoločnosti. Kresťanstvo o to usiluje v rovine morálnej a komunisti ako skutoční ľavičiari v rovine konkrétnej politiky. Čo sa viery v Boha týka, považujem to za prísne súkromnú a nedotknuteľnú záležitosť každého jednotlivca.
 
Čo vás podnietilo, aby ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja?
Som občan, ktorý sa už nedokáže nečinne prizerať na protiľudové správanie, nebojím sa použiť slovo, žoldnierov kapitálu z radov politikov tohto systému. Rozhodoval som sa síce dlhšie, ale definitívne rozhodnutie prišlo až niekoľko dní pred uzávierkou kandidátok, keď som zistil, že nikto schopný alebo antisystémový nekandiduje.


Kto bude financovať vašu kampaň a koľko chcete na ňu minúť?
Avizoval som a avizujem i tu, že moja kampaň bude najskromnejšia zo všetkých kampaní mojich protivníkov. Maximálna suma, ktorá by mala byť vložená na transparentný účet neprekročí 500 eur. Keďže kandidujem za Komunistickú stranu Slovenska, nedisponujúcou žiadnymi finančnými zdrojmi, okrem príjmov z členstva, túto sumu na transparentný účet vkladám ja.
Samozrejme, rád by som vyzval sympatizantov, aby mi prispeli na kampaň. Ak na základe tohto apelu získam nejaké finančné zdroje od bežných ľudí, tak ich určite použijem v kampani, no nie tak, aby som kŕmil nenásytné reklamne agentúry, ale na styk s občanmi nášho kraja.
 
Ako sú odozvy ľudí na vašu kandidatúru?
Všeobecné to  hodnotím, že veľmi dobré. Viacerí ma poznajú z mnohých aktivít, a to najmä z tých, ktoré už tretím rokom organizujeme proti členstvu SR v NATO a proti základniam cudzích vojsk na území SR.
Ľudia mi fandia a dávajú mi to najavo. Dokonca aj moji spoluvojaci (povinnú vojenskú službu som odkrútil na ministerstve obrany SR) sa mi ozývajú a chcú pomôcť v kampani. Avšak, keďže som nemal to šťastie a moji rodičia ma nesplodili v tejto krásnej slovenskej zemi, tak to mám o trošku ťažšie ako ostatní kandidáti.
 
Čo hodnotíte za najpálčivejší problém, ktorý je potrebné čo najakútnejšie riešiť?
Je to jednoznačne otázka bývania, dotýkajúca sa v prvom rade mladých rodín s deťmi. Preto je ťažiskom môjho programu budovať 350 krajských bytov ročne s tým, že mladé rodiny s deťmi budú mať prednosť. Sú budúcnosť Slovenska. Ďalší problém je nedostupnosť stomatologických služieb, ktoré sú drahé pre bežného občana, ako aj  nedostatok verejného poriadku. Určité konkrétne predstavy v týchto otázkach mám a prinášam riešenia.

Čo považujete za svoju výhodu oproti ostatným kandidátom?
V prvom rade som kandidátom strany bez korupčných škandálov. A to už od svojho založenia v roku 1992. Nemá za sebou žiadnu záujmovú skupinu a preto je predurčená, čoho budem osobným strojcom,  k tomu, aby navrátila moc do rúk ľudí. Za druhé – som jediný antisystémový kandidát v týchto voľbách.
Voči všetkým kandidátom som teda alternatívou, odmietajúcou bezohľadnosť trhu, vážiacou si ľudské hodnoty a sociálnu spravodlivosť. Ostatní kandidáti to tak nevnímajú a považujú akúkoľvek volebnú výhru za svoju korisť! Pre mňa to však vždy bude len Vaša “korisť”, moji spoluobčania.

Na ktorého kandidáta nazeráte ako na svojho najväčšieho súpera a prečo?
Nepodceňujem žiadneho súpera. Tí, za ktorými stojí nenásytní developeri a rôzne záujmové skupiny i tí, čo sa na nás vábne usmievajú z billboardov a opantávajú nás sladkými rečičkami, sú morálne slabí. Mainstreamom ignorovaní sú zasa veľmi aktívni na sociálnych sieťach.  Nepopieram, že veľmi osobitým spôsobom.
Musím však priznať, že ma dráždi každý kandidát, ktorý sa hrá na nezávislého, lebo dnes je to skrátka IN a každý pred voľbami musí aspoň dočasne prezliecť svoj kabát alebo ho aspoň dočasne prevrátiť, aby jeho farbami oslepil už beztak slepých.  Dráždia ma i tí, čo sa hrajú na ľavičiarov z pozícii pokrytectva a oportunizmu. Menovať ich nebudem, lebo v tomto mojom vyjadrení sa určite nájdu sami.

Akým spôsobom by ste chceli propagovať Bratislavu ako hlavné mesto Slovenska a prilákať doň ešte viac turistov?
Spoločnými konkrétnymi projektmi na ktorých participujú mesto, kraj a štát. Bratislava bez troch okresov, t.j. Malacky, Pezinok a Senec je takmer nepredajná, i keď je hlavným mestom SR. Je tu unikátna šanca podporiť turizmus tak, že susedný, Trnavský vyšší územný celok, je majiteľom 60% Piešťanského letiska. Dobrá spolupráca medzi krajskými úradmi a štátom, ktoré by zabezpečilo spojenie minimálne týchto dvoch letísk bude mať veľký význam na zvýšenie počtu návštevníkov Bratislavského kraja.

Aký je váš postoj k hazardu v Bratislave a ostatných mestách? Mal by byť počet herní regulovaný alebo by mali byť úplne zakázané?

V tejto otázke som ťažký konzervatívec.  Teda som za ich úplný zákaz!
 
V prípade vášho zvolenia, ako si predstavujete spoluprácu s mestskými poslancami?
Musíme sa hneď po zvolení s poslancami dohodnúť na programovom vyhlásení VÚC a určiť si priority, samozrejme v rámci kompetencií. Toto je nesmierne dôležite, lebo táto dohoda dokáže eliminovať väčšinu možných nezhôd. Tak ako predseda VÚC i jednotliví poslanci prichádzajú s určitými predstavami  a po zvolení budú musieť napĺňať svoje predvolebné  sľuby. Morálne zdatný, nevydierateľný a zásadový predseda kraja dokáže presvedčiť poslancov aj napriek tomu, že budú triedne na opačnej strane pomyselnej  politickej rieky! V prípade sporu, ktorý sa nedá vylúčiť, by som sa obrátili na občanov obvodov, ktorí  si takýchto poslancov zvolili.