Štokholm 7. marca 2017 (HSP/breitbart/Foto:TASR/AP-Hussein Malla)

Za pomoci politicky korektnej kultúry „tolerancie“, buduje Moslimské Bratstvo (MB) vo Švédsku v tajnosti „paralelnú“ spoločnosť infiltrovaním sa do organizácií a politických strán, uvádza vládna správa.

Ilustračné foto

Prekvapujúco sa tento dokument zameriava na „politické elity“ a ich teóriu multikulturalizmu a zamlčiavania, ktoré napomáhajú zločinným cieľom proti-demokratickej organizácie ako Moslimské Bratstvo.

Avšak vo Švédsku, kde je kritika liberálnych a multikulturálnych myšlienok zriedkavosťou, označili oponenti túto správu ako „konšpiračnú“ tvrdiac, že dezinterpretuje islam.

Dokument si objednala Švédska Civilná Kontingenčná Agentúra (Sweden´s Civil Contingencies Agency – MSB), ktorá je súčasťou Ministerstva Obrany, ktoré je zodpovedné za civilnú ochranu a verejnú bezpečnosť.

Autori správy tvrdia, že Moslimské Bratstvo pracuje na zvýšení počtu praktizujúcich moslimov vo Švédsku a podporuje napätie so sekulárnou spoločnosťou. Jej cieľom sú politické strany, mimovládne organizácie, akademické inštitúcie a iné organizácie civilnej spoločnosti.

Správa tiež obsahuje kritiku „ustanovenej štruktúry hodnôt medzi politickou elitou krajiny, ktorá kladie vysoký dôraz na ´akceptáciu´ a ´toleranciu´ obyvateľov, ktorí sú určitým spôsobom odlišní od väčšiny.

Islamizmus Moslimského Bratstva je opísaný ako totalitná politická ideológia zrodená z islamu. To môže viesť k „ťažkostiam pri oponovaní tomu, čo sa javí ako náboženské práva (zraniteľnej menšiny)“, vysvetľuje.

Kritici, „riskujú, že budú označení ako ´rasisti´ alebo ´islamofóbovia´ a takáto klasifikácia v súčasnej situácii vo Švédsku, môže ohroziť aj kariéru takéhoto človeka.“

Noviny rýchlo označili tieto tvrdenie ako poburujúce a 22 akademikov a „expertov“ náboženstva publikovalo blog spochybňujúci metodológiu výskumu.

Akademici z mnohých švédskych popredných univerzít hovoria, že je „takmer konšpiráciou“ naznačiť, že kritika islamu je v Švédsku zložitá. Tiež trvajú na tom, že tvrdenie, že Moslimské Bratstvo buduje paralelnú spoločnosť nebolo v predchádzajúcich výskumoch potvrdené.

V reakcii na blog, Ministerstvo vyvrátilo kritiku metodológie a redaktor správy, Magnus Norell, uviedol pre vysielanie SVT:

„Fajčili niečo pred tým ako si to prečítali? Musíte si hlavne túto správu prečítať. Ak ju niekto neakceptuje, neviem s tým nič urobiť. Je to dokázané.“

Kontroverzne, práve vo Švédku správa tiež ukazuje prepojenie islamu a slabej sociálnej integrácie imigrantov.

„Islamisti majú za cieľ vybudovať paralelné sociálne štruktúry súperiace so zvyškom švédskej spoločnosti a hodnotami jej obyvateľov. V tomto zmysle, aktivity Moslimského Bratstva predstavujú  dlhodobý zložitý problém v súvislosti so sociálnou súdržnosťou v krajine,“ hovorí ďalej správa a dodáva: „Migrácia z Afriky a Stredného Východu bude zrejme v nasledujúcich rokoch pokračovať, vo forme príbuzných alebo utečencov…“

„Za predpokladu, že cieľom Moslimského bratstva je zvýšiť počet praktizujúcich moslimov vo Švédsku alebo v Európskom teritóriu, je vysoká pravdepodobnosť, že sa objaví ´náchylnosť k vojne´ medzi majoritnou komunitou a moslimskou komunitou za podpory Moslimského Bratstva…“

Autori blogu oponujú tomuto tvrdeniu. „Autori tejto správy zrejme usudzujú, že švédsky islam je homogénnym fenoménom, a že švédski moslimovia sú vedení Moslimským Bratstvom…“ píšu.

„Je to záver, ktorý je protichodný k celkovému výskumu, ktorý ukazuje moslimskú komunitu diverzifikovanú, v ktorej je rivalita v rámci moslimských skupín…“

Moslimské Bratstvo, založené v roku 1826, má za cieľ vytvoriť Sunnitský islamský kalifát politickým organizovaním moslimov. Je to pravdepodobne najväčšia moslimská organizácia na svete a má prepojenie na Moslimskú Radu Británie a mnoho ďalších hlavných európskych moslimských inštitúcii.

Skupina bola obvinená z posilňovania prepojenia na militantov a je považovaná za teroristickú organizáciu vládami v Bahrajne, Egypte, Rusku, Saudskej Arábii a v Spojených Arabských Emirátoch.

Viktória Dandárová