Zürich/Tirana 7. februára 2018 (HSP/KAP/Foto:PrintScreen:Radio Vatikani)

Viera a spiritualita vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami  – to je téma 5. stretnutia delegátov biskupských konferencií Európy – expertov na vzťahy s moslimami. Koná sa od stredy do piatku v albánskej Shkodre. Pozvánka prišla od arcibiskupa Diecézy Shkodra-Pult, Angela Massafru, ako oznámila Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) v pondelok.
Angelo Massafra

Cieľom je nevidieť islam iba ako kompendium noriem správania, ale ako náboženstvo so spiritualitou, autentickou religiozitou a vlastnou teologickou konštrukciou.
Každoročné stretnutie CCEE  sa po prvý raz koná v Albánsku. Je to znamenie úsilia Katolíckej cirkvi v Európe o dialóg s prívržencami iných náboženstiev, najmä s islamom, ako sa uvádza. Rozhodujúci prínos do diskusie poskytnú dvaja albánski moslimskí intelektuáli, z ktorých jeden je sunita a druhý člen v Albánsku veľmi vplyvného Bratstva Bektaši*.
V prvej časti stretnutia vystúpia: Fra Ignazio De Francesco, mních z „Piccola Famiglia dell’Annunziata di Montesole“ (Italien), sunitský imam Lauren Luli, viceprezident moslimského spoločenstva v Albánsku a Haxhi Baba Edmond Brahimaj Kryegjyši, hlava spoločenstva Bektaši. Druhá časť sa venuje pastoračným témam. Abbé Vincent Feroldi, riaditeľ oblasti Vzťahov s islamom vo francúzskej cirkvi, bude hovoriť o výzvach pastorácie v oblasti kresťansko-moslimských manželstiev a o konkrétnych miestach medzináboženského dialógu. Claude Rault, em. biskup z Laghouat Ghardaia v Alžírsku poskytne  skúsenosti z medzináboženského dialógu medzi kresťanmi a moslimami, založenom na vzájomnom prehlbovaní sa v druhej spiritualite.
Záver stretnutia tvorí prednáška Dona Andreu Paciniho, docenta na Teologickej fakulte v Turíne, o teologickom štatuse islamu v rámci dnešných kresťanských úvah o viere.
Na stretnutí prednesie biskup Khaled Akasheh, sekretár Komisie pre vzťahy s islamom v Pápežskej rade pre medzináboženský dialóg, pozdravný príhovor predsedu rady kardinála Jean-Louis Taurana. Bude informovať aj o aktivitách pápežskej rady i o apoštolskej ceste pápeža do Egypta, ktorej vrchol tvorilo stretnutie s veľkým imamom Univerzity al-Azhar.
Na stretnutí sa zúčastní aj apoštolský nuncius v Albánsku, arcibiskup Charles Brown a biskup Diecézy Tirana-Durres, George Frendo.
Stretnutie sa zakončí návštevou svätyne spoločenstva Bektaši v Kruje, duchovnom centre bratstva.
Dervišský rád z 13. storočia nazvaný po Alevi Vali (svätom) Haji Bektašovi z Chorazanu, no založil ho sultán Balim. Rád má sídlo v Tirane a nachádza sa najmä na Balkáne okrem Bosny, kde moslimovia dali prednosť sunitským prúdom.