Dohoda stanovuje, že Irán môže vlastniť iba nízkoobohatený urán, ktorý nie je vhodný na výrobu zbraní. Na Irán sa tiež vzťahuje obmedzenie, že môže v ktoromkoľvek momente vlastniť maximálne 300 kilogramov uránu.    

V čase uzatvorenia dohody mal Irán v rámci svojich aktivít na obohacovanie uránu viac ako 100 kilogramov tekutého alebo pevného odpadu obsahujúceho nízkoobohatený urán. Časť materiálu zostáva aj v súčasnej dobe a v piatok zverejnené dokumenty deklarujú nízkoobohatený urán, ktorý materiál obsahuje, ako „neobnoviteľný“, nie je teda súčasťou 300-kilogramového limitu. 

List v mene šéfky zahraničnej politiky EÚ Federicy Mogheriniovej, povoľujúci zverejnenie dokumentov, bol publikovaný aj na webovej stránke Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Stránka neuvádza, prečo boli dokumenty zverejnené takmer rok po ich dohodnutí príslušnými krajinami. Zverejnenie však prichádza v čase, keď nastupujúca americká administratíva naznačila, že by sa mohla snažiť vycúvať z dohody.