Igor Šulaj Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. apríla (TASR) – Malé obce majú menšiu akčnú schopnosť reagovať na nové podnety, legislatívu a odporúčania ako veľké mestá. Pre TASR to uviedol podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Igor Šulaj na základe výsledkov kontrol, ktoré úrad doteraz vykonal v obciach a mestách. Posledné sa týkali napríklad triedenia odpadov či verejného osvetlenia.

Nie je to podľa jeho slov iba otázka akceptovateľnosti NKÚ SR, ale aj akčnej schopnosti riadiť menšie obce v náročných podmienkach. „Súčasný systém im dal veľa právomocí, ale aj veľa povinností. Na základe kontroly, ktorú sme robili v menších obciach, konštatujeme, že malé obce sú menej schopné prispôsobiť sa,“ vysvetlil.

Podľa podpredsedu NKÚ je spolupráca úradu so štátnou správou a samosprávou pri kontrolách na dobrej úrovni. „Napriek tomu treba povedať, že keď príde kontrola, asi ju nikto s radosťou neočakáva a nikto nie je rád, že kontrola zaberie aj výkonný čas radových pracovníkov,“ uviedol s tým, že ak inštitúcia prijme odporúčania úradu, tak má záujem zlepšiť verejné služby. Úrad potom žiada od inštitúcie, aby mu zaslala implementované odporúčania, a potom ich skontroluje.

„NKÚ SR dlhodobo poukazuje aj na to, že oblasť územnej samosprávy je z pohľadu verejných financií riziková najmä v dodržiavaní rozpočtových pravidiel, hospodárenia s majetkom a zverejňovania informácií,“ doplnil hovorca úradu Marek Papajčík.

„Model miestnej územnej samosprávy je funkčný, má však všetky predpoklady na to, aby bol lepší. Súvisí to aj so situáciou v štruktúre miestnej územnej samosprávy,“ reagoval hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. „Ukazuje sa, že nie je ani optimálne, aby všetky samosprávy bez ohľadu na počet obyvateľov, veľkosť územia a ekonomickú silu mali rovnakých viac ako 4300 kompetencií,“ konštatoval.

Preto ZMOS realizuje národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý okrem iného formuluje podporné mechanizmy medziobecnej spolupráce a audity kompetencií. „Do dvoch mesiacov budeme mať zrealizovaný audit kľúčových prenesených kompetencií a následne ideme realizovať inventúru kľúčových originálnych kompetencií,“ uviedol.

„Potom ich ZMOS porovná s kompetenciami v štátoch Vyšehradskej štvorky a na konci projektu naformuluje tzv. nový komunálny manažment,“ uzavrel Kaliňák.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR