Bratislava 3. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)
 
Hovorca Slovenského pozemkového fondu (SPF) Martin Kormoš sa rozhodol reagovať na vlnu útokov na fond, ktorý v minulosti viedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Podľa opozície Matečná ako aj súčasná šéfka fondu Adriana Šklíbová hospodária neefektívne a majú za sebou viaceré dotačné kauzy. Martin Kormoš v blogu reaguje, že ide o účelovú kampaň opozície založenú na klamstvách.

Na snímke zľava generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch.

Podľa Kormoša žiadna krajina nemôže pôdu považovať za samozrejmosť. “Malo by tomu byť presne naopak, štát i spoločnosť ju musia ochraňovať. Ruka v ruke s tým by mali zároveň zabezpečiť rozvoj poľnohospodárstva, ktoré je pre chod každej krajiny nevyhnutné.”
“Tieto fakty si uvedomujeme aj na Slovensku, pričom sa postupne realizujú aj zásadné kroky. Začiatkom minulého leta sa napríklad schválila novela ústavy, ktorá sa týka ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Tá má zabezpečiť ochranu pôdy pred špekulatívnym výkupom, teda nákupom pôdy, ktorá sa nebude využívať na poľnohospodárske účely,” pripomína.
Dodal, že pre farmárov je taktiež plusom schválená novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Priniesla viacero noviniek: vytvorenie novej kategórie záujemcov s prednostným právom na uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) pri malých farmároch s výmerou do 50 ha, skrátenie doby nájmu z 25 na 15 rokov, či lepšiu orientáciu v užívacích vzťahoch.
“Aj tieto kroky sú jasným znamením, že si ako krajina uvedomujeme, že pôda je to najcennejšie, čo máme a je našou úlohou si ju chrániť.”
“V tejto súvislosti, avšak predovšetkým vzhľadom na nedávne klamlivé tvrdenia Hnutia OĽaNO a strany SaS, ktoré obvinili fond z nečinnosti vo veci podozrení zo zneužívania, neoprávneného čerpania a netransparentného prideľovania agrodotácií, je potrebné uviesť na správnu mieru to, čo dnes Slovenský pozemkový fond predstavuje a čo je jeho úlohou.
Hovorca SPF Martin Kormoš uvádza, že to najdôležitejšie je, že Slovenský pozemkový fond zo zákona nemá žiadnu kompetenciu pri poskytovaní či kontrole oprávnenosti čerpania priamych platieb alebo dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. “Fond i Pôdohospodárska platobná agentúra sú dva samostatné subjekty s úplne odlišnými oprávneniami, ktoré si do svojich činností nezasahujú a ani ich nekontrolujú.”
Slovenský pozemkový fond vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve SR. Taktiež nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov. Tieto pozemky prenajíma žiadateľom podľa zákonom stanovených kritérií. “Inými slovami: každý žiadateľ o nájom musí spĺňať základné podmienky, a to bez ohľadu na to, či ide o mladého, malého farmára, alebo veľký podnik. Pôda nie je farmárom „prideľovaná“, ale prenajímaná podľa presných kritérií stanovených v zákone.”
“SPF ďalej poskytuje reštitučné náhrady oprávneným osobám (v zmysle právoplatných rozhodnutí o priznaní práva na náhradu) a vydáva stanoviská pre osobitné správne konania (ak sa týkajú pozemkov v jeho správe alebo nakladaní). Fond môže v zákonom určených prípadoch pozemky predať, zriadiť k ním vecné bremeno a dohodnúť sa na zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva.”
Kormoš na záver napísal, že je samozrejmé a v záujme Slovenského pozemkového fondu ako samostatnej organizácie, ktorá nespadá pod žiadne ministerstvo a ktorej činnosť kontroluje Rada fondu, spolupracovať s inými štátnymi orgánmi i inštitúciami a podieľať sa tak okrem iného na ochrane pôdy ako slovenského prírodného dedičstva.
 
Príspevok Hovorca Slovenského pozemkového fondu: Kritizujme fond len za to, za čo zodpovedá zobrazený najskôr Hlavné správy.