Litmanová 7. marca 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

V sobotu 4. marca 2017 sa na hore Zvir zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili Fatimskú sobotu. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Marcel Pisio.

Hora Zvir v Litmanovej privítala pútnikov na fatimskej sobote a malej púti

V homílii vyzval veriacich, aby sa dôkladne zamysleli nad prežívaním svojej viery. Prečo sa modlíme, navštevujeme chrám každú nedeľu, zachovávame „Desatoro“ a pod.? Motivuje nás k tomu zvyk, resp. „veď aj iní to tak robia“, alebo nás k tomu vedie láska k Bohu? Nesmieme totiž nikdy zabudnúť na to, že ak sa z Božích prikázaní vytratí láska, tak z našej viery zostane už iba čistý fanatizmus! V evanjeliu sme počuli ako Kristus uzdravil v sobotu človeka s vyschnutou rukou. Neraz sme aj my obrazom toho človeka, keď sme zničení a nakazení hriechom, po ktorom sa tak „usilovne“ naťahovali naše ruky. Dovoľme Kristovi, aby tak ako uzdravil muža s vyschnutou rukou, uzdravil aj naše srdcia, často zraňované hriechom.

V prvú pôstnu nedeľu (5. marca 2017) sa na hore Zvir uskutočnila Malá púť. Program začal ako zvyčajne uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou akatistu a po ňom nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca. Najdôležitejším bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Slávnostným kazateľom bol otec protopresbyter Rastislav Janičko, riaditeľ pútnického centra na hore Zvir a farár farnosti Litmanová. Svojou homíliou upriamil pozornosť veriacich pútnikov na otázku, v čom všetkom hľadáme istotu a záruku šťastia v našom živote. Mnohokrát svoju nádej vkladáme do vecí, ktoré nám zabezpečia šťastný a bezstarostný život iba nakrátko, ale pre nás kresťanov je jedinou istotou a zárukou večného šťastia Ježiš Kristus! A možnože sme ako Natanael spokojní so svojím životom – „figovníkom“, pod ktorým mi je dobre a nechcem urobiť ani len krok navyše. Čo je mojím figovníkom, istotou, pod ktorou sa cítim pohodlne? Peniaze, zdravie, zamestnanie…? Avšak Kristus nás dnes pozýva vykročiť zo svojho pohodlia za ním. Tento pôstny čas nám poskytuje príležitosť prehodnotiť svoj život, obrátiť sa a pochopiť v čom spočíva tá pravá istota nášho života.

Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal miestny spevácky zbor z Litmanovej. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

TK KBS informoval Martin Tokár