Vládna komisia pod vedením bývalého starostu mesta Utrecht Aleida Wolfsena odporučila, že rodinné právo treba pozmeniť tak, aby odrážalo skutočnosť, že dieťa môže mať viac ako iba dvoch rodičov. Vládou vytvorená komisia pri svojich odporúčaniach vychádza zo skutočnosti, že stále väčší počet detí vyrastá v netradičných rodinách s viacerými rodičmi.

Správa, ktorú v stredu dostal na posúdenie minister spravodlivosti Ard van der Steur uvádza, že zloženie rodín sa mení, keď dnešná spoločnosť pozná rodiny s jedným rodičom, dúhové rodiny (deti vyrastajúce u rodičov rovnakého pohlavia) či zmiešané rodiny vytvorené po rozvode biologických rodičov.

Vládna komisia žiada právne záruky na zaistenie ochrany práv detí vo všetkých druhoch rodín. Upozornila, že genetické a zákonné rodičovstvo už nie sú to isté, čo deťom môže spôsobiť vážne praktické a emocionálne problémy. Vytvorenie odporúčacej správy trvalo dva a pol roka. Obsahuje zoznam 68 odporúčaní, ktoré spresňujú ako je možné lepšie ochrániť deti z právneho hľadiska. Jedným z nich je aj to, že deti by mali mať právo až na štyroch zákonných rodičov, ktorí spoločne tvoria maximálne dve samostatné domácnosti. Deti okrem toho majú mať právo vedieť o svojom pôvode a mali by mať uľahčenú cestu k vypátraniu svojich biologických rodičov.

Navrhované zmeny v rodinnom práve sa týkajú aj veku, od ktorého dieťa môže pri rozvode rodičov rozhodnúť s ktorým z nich chce ďalej žiť – veková hranica by mala byť znížená z 12 rokov na osem rokov. V záujme ochrany záujmov detí vládna komisia navrhla, aby v zmiešaných, viacrodičovských rodinách boli uzatvárané právne zmluvy spresňujúce finančné krytie starostlivosti o dieťa, jeho hlavné bydlisko, finančné záväzky a priezvisko, ktoré bude nosiť.

Správa vládnej komisie upozorňuje, že iné krajiny pri rôznych príležitostiach nemusia brať do úvahy situáciu nového typu rodín. Preto odporúča holandskej vláde, aby agendu zameranú na nový typ rodín presadzovala aj na medzinárodnej scéne.