Nitra 24. februára 2019 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)
 
Funkcia hlavného architekta mesta Nitry nie je na radnici obsadená od roku 2016. Nové vedenie mesta považuje chýbajúceho hlavného architekta v súčasnom rozvojovom období mesta pod Zoborom za jeden z hlavných problémov

Konferencia venovaná problematike architektúry v meste Nitra

Pred vypísaním výberového konania na tento post sa v nitrianskej Synagóge uskutočnila konferencia venovaná tejto problematike. Na konferencii zazneli prezentácie hlavných architektov iných miest ako aj ďalších odborníkov k funkcii hlavného architekta. Svoje skúsenosti tu prezentovali členovia Slovenskej komory architektov. Svojimi skúsenosťami z konštituovania útvaru prispel aj bývalý primátor a niekdajší hlavný architekt Vladimír Libant. Pohľad Českej komora architektov poskytol Stanislav Žerava.

Konferencia venovaná problematike architektúry v meste Nitra

Podľa  Viery Šottníkovej, členky Slovenskej komory architektov, hlavný architekt nie je iba úradník. Musí to byť tvorivá osobnosť s jasnými predstavami a víziami o budúcnosti mesta, ktorá dokáže citlivo reagovať na požiadavky občanov, kontrolovať dodržiavanie zákonov a určovať mantinely pre  kapitál prichádzajúci do mesta. Zároveň musí vedieť odolávať tlakom developerov, musí sledovať požiadavky meniacej sa spoločnosti, klimatické zmeny, digitalizáciu, a tiež vnútorné požiadavky samosprávy.
„Verím, že táto konferencia nám pomôže vziať si príklady z iných miest. Hlavný architekt bude musieť nastaviť územný plán. A to je jedna z prioritných úloh, na ktorej sa bude podieľať,“ uviedla viceprimátorka Michaela Hefková. Poslanec Peter Mezei, ktorý je predsedom komisie pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť pri MZ konštatoval, že v súčasnosti je útvar hlavného architekta personálne poddimenzovaný a rieši hlavne administratívu.
„Je potrebné, aby hlavný architekt riešil rozvoj mesta a aby to bolo v prospech obyvateľstva. V súčasnosti prichádzajú do Nitry noví investori. Mesto treba riadiť aj týmto smerom,“ konštatoval Peter Mezei.

Konferencia venovaná problematike architektúry v meste Nitra

Mesto nemá obsadenú funkciu hlavného architekta od roku 2016. Dovtedy túto funkciu vykonával Jozef Hrozenský, pred ním Stanislav Babčan. Dočasne je touto funkciou poverená Eva Ligačová, ktorá predstavila súčasnú štruktúru útvaru hlavného architekta mesta. Táto je  nevyhovujúca, pretože nepokrýva momentálne potreby rozvoja mesta. Na margo územného plánu (ÚP) povedala, že nie je zlý. Podľa neho sa vybudovala rýchlostná komunikácia, vznikol priemyselný park, na príchod investorov pripravené je územie na vybudovanie sídliska Párovské Lúky.

Konferencia venovaná problematike architektúry v meste Nitra

Na konferencii odzneli aj názory, aké požiadavky musí splniť hlavný architekt. Mesto plánuje vyhlásiť výberové konania na hlavného architekta koncom februára. Záujemcovia budú musieť preukázať prax a dokladovať referenčné projekty, na ktorých pracovali, predložiť svoje predstavy v architektúre a urbanizme i územnom plánovaní. „Budeme očakávať, že predloží architektonickú víziu mesta, aby sme vedeli, ako si predstavuje Nitru budúcnosti,“ uviedla viceprimátorka Michaela Hefková. Tieto materiály predložia záujemcovia  výberovej komisii a po vypočutí výberová komisia vyberie najlepšieho kandidáta na obsadenie funkcie hlavného architekta.
Ľudmila Synaková
 
Príspevok Hlavný architekt Nitry prispeje k tomu, aby si mesto zachovalo svoju tvár zobrazený najskôr Hlavné správy.