Bratislava 17. apríla 2017 (HSP/Foto:TASR – Michal Svítok)

Posledná novela ústavy ktorá ruší Mečiarové amnestie bola schválená poslancami v parlamente a svojim podpisom ju spečatil prezident Kiska. Ústavnému súdu dali poslanci lehotu 60 dní na to, aby posúdil či nie je v rozpore s ústavou. Keďže plénum ústavného súdu je kvôli nevymenovaniu ústavných sudcov prezidentom Kiskom nekompletné, je pravdepodobné, že v pléne nebude dosť hlasov, aby tento právny paškvil zastavili. To spôsobí, že naša ústava sa stane ako jediná na svete vnútorne rozporná. Jedna časť hovorí o zákaze retroaktivity a druhá ktorá teraz bola do ústavy zakomponovaná ju umožňuje.

Na snímke Štefan Harabin

Aký to bude mať dopad sme sa opýtali sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina

Aký bude mať zrušenie amnestii vplyv na vyšetrovanie?

Zrušenie amnestii neznamená nič v praxi, pretože každý policajt, vyšetrovateľ, prokurátor a sudca je povinný priamo  pri rozhodovaní aplikovať čl. 1 ods. 1 a čl. 7 ods. 5 Ústavy.  Článok o právnom štáte hovorí o zákaze retroaktivity. Musí sa prednostne uplatniť i Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, ktorý poskytuje širší rozsah ľudských práv a ten tiež upravuje  zákaz retroaktivity”. Navyše v Slovenskej republike medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Čo sa stane, ak vyšetrovatelia nebudú takto postupovať?

Dopustili by sa trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za čo by nastupovala ich trestná zodpovednosť. Keď nie hneď, ale raz určite, minimálne v čase nástupu právneho štátu po odpolitizovaní justície.

K politizovaniu justície sa Štefan Harabin vyjadril aj vo svojom videu, kde okrem iného spomenul aj organizáciu Za otvorenú justíciu (ZOJ) v ktorej sedia zástupcovia Sorošových mimovládok, poradca prezidenta Kisku Martin Bútora, či sudkyňa ktorá s manželom figurovala v 200 miliónovom podvode.

Viac vo videu:

Ústava

Čl.1 ods. 1 Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Čl. 7 ods. 5 Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.