Harabin: Už dávno som povedal, že Ústavný súd je družstevné politbyro

Bratislava 2. júna 2017 (HSP/Foto:Facebook)

Sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin v telefonickom rozhovore pre portál infovojna stručne zareagoval na hlasovanie sudcov Ústavného súdu a vysvetlil následky z toho vyplývajúce.
Je tu princíp zákazu retroaktivity. Každý sudca, vyšetrovateľ, policajt a prokurátor pokiaľ by začal na základe tejto svojvoľnej novely, ktorá je v rozpore so strassburgským dohovorom konať v týchto veciach, tak pácha trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. To vám hovorím zodpovedne po 30 ročnej praxi trestného sudcu aj ako bývalý minister (spravodlivosti, pozn. red.) a predseda Najvyššieho súdu a dvojnásobný predseda trestného kolégia súdnej rady.
Sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin

Amnestia je nezrušiteľná, v 4000 ročnej histórii ľudstva, pokiaľ ide o evidenciu právnych dokumentov, žiaden štát, žiadne kráľovstvo, žiadna ríša nepristúpila k zrušeniu amnestie. Pán Fico v marci kričal, že tí, ktorí navrhujú zrušenie amnestie, navrhujú rozklad štátu a potom sam pripravil tento návrh.
Zoberme si aktérov ktorí za týmto právnym idiotizmom stáli. ŠTBák Budaj, tretím sektorom velebený, pán Kiska, pán Bugár, pani Radičová, Bútora, Mazák, Kresák, teda všetko tí ľudia, ktorí nechceli Slovenskú republiku. Ja tvrdím, že až tu raz bude právny štát, tak všetci títo ľudia na čele s pánom Ficom, lebo on pripravil tento vládny návrh, všetci členovia vlády a poslanci spolu s ústavnými sudcami, ktorí za to zahlasovali, budú trestne stíhaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
V konečnom dôsledku, pokiaľ nezastrašia policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, tak to neznamená nič, pretože táto novela ústavy je v rozpore s prvou časťou ústavy, ktorá hovorí o zákaze retroaktivity a princíp zákazu retroaktivity je zakotvený v európskom dohovore a ten má prioritu aj podľa samotného ústavného súdu. Judikatúra strassburgskeho súdu a európsky dohovor majú normatívny charakter a tí sudcovia, ktorí ho neaplikujú, tak vystavujú Slovenskú republiku riziku, že budeme platiť škody v Strassburgu.
A títo treťosektoroví sudcovia ústavného súdu za to zahlasovali. Však máme tam družstevníkov a politikov, ktorých môžem vymenovať, pán Orosz z tretieho sektora, pán Meszáros družstevník, Kohút družstevník, Tkáčik kolchozník, ktorý nikdy nerobil ani len s procesnými právami, ale len s družstevnými právami.
Ja som dávno povedal, že Ústavný súd nie je ústavný súd, to je družstevné politbyro a nemá čo v našom systéme vzhľadom na túto defraudáciu práva čo hľadať. Do budúcnosti sa musíme zamyslieť nad kreáciou ústavných sudcov, aby to neboli politickí nominanti a nešli cez parlament a politické strany. Alebo potom urobiť ústavnoprávne kolégium na Najvyššom súde a tým pádom nebudeme mať ani takú rozdielnu judikatúru, nebude taká nepredvídateľnosť a následne nevymožiteľnosť práva aká je tu teraz, práve vďaka družstevníkom a politikom na ústavnom súde.
Viac vo videu:

ZDROJ >>

Komentujte :)