Harabin po vyhratých disciplinárnych konaniach poslal Žitňanskej návrh na mimosúdne vyrovnanie a prerokovanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Bratislava 7. decembra 2017 (HSP/Foto:Screenshot:Video)

Sudcovia Najvyššieho súdu Štefan Harabin, Viliam Dohňanský a Gabriela Šimonová podali na ministerstvo vnútra žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím podľa § 15 ods 1. zákona č. 514/2003 o zodpovednosti o škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom.

Na snímke sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin

V disciplinárnej veci vedenej proti JUDr. Gabriele Šimonovej, JUDr. Štefanovi Harabinovi, a JUDr. Viliamovi Dohňanskému, Disciplinárny senát rozhodol , že všetci disciplinárne stíhaní sudcovia, sa oslobodzujú spod návrhu na začatie disciplinárneho konania Predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej

Harabin sa k mimosúdnemu vyrovnaniu vyjadril nasledovne
Tým že žiadame nemajetkovú ujmu, chceme poukázať na to, ako sa správa predsedkyňa Švecová na poste predsedu Najvyššieho súdu. Zneužíva právomoc verejného činiteľa. My sme boli oslobodení, konala zjavne nezákonne, čo si nemôže dovoliť a generálny prokurátor nekoná!

My keby sme to nechali bez majetkovej ujmy, tak by si to začali dovoľovať všetci predsedovia súdov voči sudcom. Tu vôbec nešlo o Harabina a jeho senát. Išlo o to, aby všetci sudcovia na Slovensku videli, že sa nemusia báť a keď sa bude voči nim postupovať nezákonne, ten ktorý to spôsobil to bude musieť zaplatiť. Je pravdou, že to pôjde zo štátneho rozpočtu, ale vznikne tlak na politikov zo strany občanov, aby konečne prijali zákon o hmotnej zodpovednosti vlastným majetkom. Konkrétny štatutár štátneho orgánu, keď nezákonným rozhodnutím, alebo postupom spôsobí škodu, bude ju platiť zo svojich peňazí.

Otázka peňazí a ich výška, ktorú požadujeme neznamená, že by sme chceli na úkor daňových poplatníkov niečo získať, lebo my tieto peniaze použijeme solidárnym a charitatívnym spôsobom. Tu chceme zásadným spôsobom poukázať na to že ten kto to spôsobil, by to mal platiť zo svojho. Občania by mali vyvinúť tlak, nech to Švecová zaplatí, alebo nech sa vzdá funkcie. Veď ona dala ešte ďalších 5 disciplinárnych návrhov. Budú všetko platiť za Švecovú občania, ktorí to nespôsobili, ani nezavinili? Veď toto hovorím stále.

Je nenormálne, aby na čele Najvyššieho súdu, generálnej prokuratúry a špeciálnej prokuratúry boli ľudia, ktorí neovládajú zákon.
Zoberte si špeciálneho prokurátora Kováčika. Ten na mňa podal trestné oznámenie, že zneužívam právomoc verejného činiteľa, keď v slobodnom vysielači a na infovojne hovorím o tom, že prokuratúra a súdy sú spolitizované a že Švecová kradne rozpočtové prostriedky, keď sa nechá na súde zastupovať advokátom.  A on sám sebe podá trestne oznámenie! Veď on má právomoc stíhať verejného činiteľa, tak ak som niečo spáchal prečo ma nestíhal?

Preto je naša povinnosť, nás poškodených sudcov, ukázať celej spoločnosti a hlavne sudcom, aby sa nebáli rozhodovať podľa zákona, ústavy a podľa dôkazov vyplývajúcich zo spisu a nie podľa požiadaviek Švecovej, Kaliňáka, Fica, Kisku, tajnej služby a médií.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)