Bratislava 11. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

Hofmann je hrdý na to,  že sme považovaní za strážcov bezpečnosti tohto priestoru
Bojové skupiny NATO, ktoré boli tento rok rozmiestnené v Estónsku, Litve, Lotyšsku a Poľsku v rámci tzv. predsunutej vojenskej prítomnosti, sú výrazne integrované do národných obranných síl a demonštrujú, že na akúkoľvek agresiu voči niektorému zo spojencov budú odpovedať “vojenské sily z celej Aliancie a z oboch strán Atlantiku”.

Na snímke veliteľ NATO Mnohonárodného zboru Sever – Východ generálporučík Manfred Hofmann

Generálporučík Manfred Hofmann, veliteľ Mnohonárodného zboru NATO sever-východ (MNC NE), to povedal dnes v Bratislave na záver dvojdňovej konferencie veliteľov styčných tímov pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Units – NFIU).

“Predsunutá vojenská prítomnosť jasne ukazuje pevnosť transatlantických väzieb a vysiela veľmi jasný odkaz, že NATO je jednotné,” povedal Hofmann. Velenie MNC NE v poľskom Štetíne, ako i jednotlivé styčné tímy v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, ktoré mu podliehajú, podporujú predsunutú vojenskú prítomnosť všetkými potrebnými prostriedkami, čo podľa neho zvyšuje bezpečnosť týchto krajín NATO. “Som hrdý na to, že sme považovaní za strážcov bezpečnosti tohto priestoru,” dodal nemecký generálporučík.

“V priebehu posledného jeden a pol roka sa pozornosť zvyčajne upriamovala na NFIU v pobaltských štátoch, malo by sa však pamätať na to, že južná časť našej oblasti pôsobenia je dôležitá práve tak ako tá severná,” zdôraznil Hofmann s poukázaním na dejisko najnovšieho stretnutia veliteľov. Pri tejto príležitosti poďakoval slovenským ozbrojeným silám a “všetkým Slovákom” za ich podporu angažovania NATO v danom regióne.

Konferenciu v Bratislave, ktorá bola už piatou svojho druhu, zhodnotil Hofmann ako dôležitú, pričom neuviedol bližšie podrobnosti ohľadne programu.

Slovenská jednotka NFIU so sídlom v Bratislave-Vajnoroch bola oficiálne aktivovaná 1. septembra 2016. Po zavŕšení certifikačného procesu bola deklarovaná jej plná spôsobilosť od 1. júna tohto roka. Medzi hlavné úlohy slovenskej NFIU patrí zabezpečovanie, príjem, presun a nasadenie síl vysokej pripravenosti NATO, koordinácia a asistencia pri mnohonárodných cvičeniach na území SR, ako aj podieľanie sa na plánovacom procese NATO či podporovanie prípadných operácií kolektívnej obrany podľa príslušného článku Severoatlantickej zmluvy.

“Počas tohto roka MNC NE s NFIU v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku usilovne pracovali a spoločne dosiahli pozoruhodné výsledky.

Ponaučenia získané v severných NFIU umožnili NFIU v Maďarsku a tu, na Slovensku, urýchliť ich certifikačné procesy a z môjho pohľadu i z pohľadu NATO to bola blesková rýchlosť,” ocenil Hofmann aktivitu uvedených štátov pri dosahovaní plnej spôsobilosti jednotlivých styčných tímov v súlade so záväzkami zo summitov NATO vo Walese a vo Varšave.

Konanie najnovšej konferencie veliteľov NFIU za účasti veliteľa MNC NE v Bratislave potvrdzuje, že slovenský styčný tím “je nemenej dôležitý” ako tie v Pobaltí či Poľsku, vyjadril sa plukovník Jozef Zekucia, ktorý riadi slovenskú NFIU. “Táto konferencia je pre nás dôkazom, že sme plne spôsobilí spolupracovať s našimi spojencami a priateľmi na všetkých úrovniach. Napriek tomu, že Slovensko nemá nijakú bojovú skupinu predsunutej vojenskej prítomnosti, je vidieť, že všetky NFIU sú si rovné,” zhodnotil s tým, že hoci od aktivácie slovenskej NFIU uplynul iba zhruba rok, nadviazala už spoluprácu na rôznych úrovniach a zapojila sa do medzinárodných i národných cvičení.