Bratislava 14. júna 2018 (HSP/Foto: Facebook Ondrej Prostredník)
 
Generálny súd Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) zamietol žalobu Ondreja Prostredníka, ktorý sa domáhal zrušenia rozhodnutia Zboru biskupov ECAV o odňatí jeho kanonickej misie, takže nemôže prednášať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, informuje denník Pravda podľa agentúry SITA

Na snímke Ondrej Prostredník počas Dúhového Pridu

Evanjelický teológ Ondrej Prostredník sa ukázal ako zástanca práv LGBTI osôb, keď vystúpil 19. augusta na Dúhovom pochode v Bratislave. Evanjelickí biskupi vtedy uviedli, že jeho názory nie sú názormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a dištancujú sa od nich.
“Prostredník zneužíva postavenie docenta Evanjelickej bohosloveckej fakulty a akademickú slobodu vedeckého bádania, na bezprecedentné ovplyvňovanie názorov najmä mladých veriacich a študentov teológie na postupné plazivé implantovanie názorov, ktorú sú v rozpore so stanoviskom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,” uvádza sa v stanovisku biskupov zo začiatku septembra 2017. Viac pozri TU.
Nasledovalo stanovisko evanjelickej cirkvi: “Tieto názory, ktoré sú v rozpore so stanoviskom cirkvi, vyvolávajú u veriacich ECAV na Slovensku, ale aj u veriacich iných cirkví rad otázok, z ktorých najčastejšia je tá, či ešte zostala naša cirkev verná Písmu svätému, na ktoré sa ako na jediný zdroj pravdy odvolávame už 500 rokov. Preto chce predsedníctvo aj takto verejne konštatovať, že názory doc. Prostredníka nie sú názormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.” (viac pozri TU)
Od septembra 2017 bola teda Prostredníkovi odňatá kanonická misia, po čom nemohol viac pôsobiť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Preto v decembri podal žalobu na na Dištriktuálny súd vo Zvolene tvrdiac, že bolo porušené jeho právo na slobodu myslenia a prejavu.
Prípad sa posunul až na vyšší Generálny súd. Jeho predseda Ján Svák v tom čase pre denník Pravda uviedol, že pri posudzovaní Prostredníkovho prípadu vychádzali z výkladu Ústavy evanjelickej cirkvi a zhodli sa na tom, že jeho žiadosť o zrušenie uznesenia biskupov musí riešiť najprv súd prvého stupňa. Viac pozri TU.
A tak sa prípad znova posudzoval na Dištriktuálnom súde Západného dištriktu. Podľa najnovších informácií tento nižší súd jeho žalobe vyhovel, ale Generálny súd tento rozsudok zrušil, pretože “prvostupňový súd sa neriadil cirkevným zákonom o konaní na cirkevných súdoch”.
Dištriktuálnemu súdu sa totiž vytýkajú spôsobené prieťahy v konaní a tiež to, že riadne nepredvolal žalovaných k súdu, a tak im uprel ich práva. Aj zápisnica zo súdneho konania obsahuje podľa Generálneho súdu podstatné chyby.
Dištriktuálny súd navyše nesprávne pripustil na strane žalovaných fyzické osoby v prvom až treťom rade. Námietka žalovaných vychádzala práve z toho, že sú žalovaní ako fyzické osoby a ako také nemajú práva pri udeľovaní a odnímaní kanonickej misie učiteľom teologických predmetov na vysokých školách, takže ani jeden z nich nemôže byť samostatne žalovaný. Ale podľa Ústavy ECAV majú oprávnenie na to len orgány cirkvi s celocirkevnou pôsobnosťou.
 
Príspevok Generálny súd evanjelickej cirkvi potvrdil odňatie kanonickej misie Ondrejovi Prostredníkovi zobrazený najskôr Hlavné správy.