Londýn 15. júna 2018 (HSP/Foto: Pixabay)

Advokáti zastupujúci transgenderového rodiča uviedli sudcovi, že bol biologicky schopný otehotnieť a porodiť, ale legálne sa stal mužom, keď sa dieťa narodilo, píše The Telegraph

Ilustračné foto

Transgender sa pôvodne narodil ako žena, ale ako vraví, pred niekoľkými rokmi “si uvedomil, že je trans”. Po niekoľkých operáciách došlo k zmene zovňajšku na muža. Podstúpením vnútromaternicového oplodnenia došlo k otehotneniu a následnému pôrodu dieťaťa.

Teraz chce byť označený ako “otec” alebo “rodič” dieťaťa v jeho rodnom liste, ale matrikár mu povedal, že podľa zákona ten, kto dieťa porodil, musí byť registrovaný ako “matka”.

Nespokojný rodič preto podal žalobu kvôli diskriminácii, pretože je údajne je nútený zaregistrovať sa ako “matka” dieťaťa, čo porušuje jeho ľudské právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, a takéto “zasahovanie” nie je primerané ani potrebné vzhľadom na zmeny, ktorými “spoločnosť vo svojom vývine prešla”.

Pred Najvyšším súdom advokát žalobcu uviedol, že osvedčenie o uznaní pohlavia ako muž bolo udelené viac ako pred rokom, čiže ešte pred narodením dieťaťa. Sudca Francis uviedol, že takejto záležitosti sa ešte nikdy predtým súdy v Anglicku a vo Walese nevenovali. Podotkol však, že ak by žalobca vyhral, ministri budú musieť zvážiť zmenu zákona.

“Je uznávaným faktom, že žena, ktorá sa zmení na muža, môže podľa zákona byť schopná počať a porodiť dieťa,” uviedla v písomnej forme Hannah Markhamová, ktorá vedie právny tím advokátov zastupujúcich žalujúceho transgendera. Markhamová napadla aj to, “že súčasné formuláre, ktoré používa štátna matrika, diskriminuje trans- a intersex-rodičov”. Súčasný matričný zákon podľa nej “už nie je kompatibilný so zmenami v spoločnosti”, s rozvojom slobody prejavu a rodovej rovnosti a ochranou práv jednotlivca identifikovať sa ako určité pohlavie”.