Londýn 28. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)
 
Ukázalo sa, že záhadné anomálie, ktoré sa periodicky objavovali v rádiovom vzduchu Británie v rokoch 1943-1945, boli v skutočnosti druhom ozveny masových bombových útokov nemeckých miest spojencami. Píšu o tom fyzici, ktorí zverejnili článok v časopise Annales Geophysicae

Ilustračné foto

Prieskum britských vedcov uvádza, že každý útok “spojencov mal približne rovnakú energiu ako 300 bleskov”. Tieto udalosti na povrchu Zeme sa odrážajú v najvzdialenejších kútoch atmosféry.
Vedci vypočítali silu akustických vĺn, ktoré generovali britské a americké vzdušné bomby. Pri porovnaní približného množstvo energie, ktorá sa dostala do atmosféry z výbuchu, vedci dospeli k záveru, že vlny z výbuchov znižovali ionizáciu a to priamo ovplyvnilo prácu všetkých rádiových zariadení.
Podobné následky bývajú tiež z výbuchov, zemetrasení a vulkanických erupcií.
 
Príspevok Fyzici vysvetlili tajomstvo rádiových anomálií konca druhej svetovej vojny zobrazený najskôr Hlavné správy.