Bratislava 7. júna 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Rehoľa menších bratov Františkánov pozýva na program šiesteho ročníka Dní svätého Antona v Bratislave. Začali sa v stredu 6. júna, skončia sa v deň slávnosti sv. Antona (13. 6. 2018). Témou podujatia je Krása.

Pozvánka

PROGRAM:
Štvrtok 7. júna 2018
– 19:30 svätá omša; kazateľ: Cyril
Adorácia za duchovné povolania – Taizé
Téma: Krása, ktorá je stvorená
Piatok 8. júna 2018:
– 19:30 svätá omša; kazateľ: Martin Šafárik
– 20:30 otvorenie výstavy tvorivé dielne / výroba ľalií
Téma: Krása v umení •
Sobota 9. júna 2018:
Celodenný program: otvorený kostol, kaviareň pod lipou – miesto stretnutia, chutnej kávy a osvieženia, výstava
– 18:50 modlitba ruženca v záhrade
– 19:30 svätá omša; kazateľ: Filip OFM
– 20:30 – 22:30 evanjelizačný večer
Téma: Krása, ktorá všetkých prijíma
Nedeľa 10. júna 2018:
– 9:00 svätá omša v maďarskom jazyku
– 10:30 detská svätá omša
– 12:00 svätá omša
– 14:00 otvorený kostol – čas na modlitbu a stretnutie s Bohom – kaviareň pod lipou – miesto stretnutia, chutnej kávy a osvieženia – výstava
– 16:30 svätá omša pre nepočujúcich
– 18:30 svätá omša; kazateľ: br. Simeon
– 19:30 vešpery
Téma: Krása medzi Ja a Ty
Pondelok 11. júna 2018:
– 18:00 Krása vo Svätom písme – prednáša Lucia Hidvéghyová
– 19:30 svätá omša; kazateľ: Jozef Haľko
– 20:30 koncert barokovej hudby /kostol
Téma: Krása, ktorá sa vie prihovoriť
Utorok 12. júna 2018:
– 19:30 svätá omša; kazateľ: br. Simeon
– 20:30 koncert br. Sandish ofm /pod lipou
Téma: Krása, ktorá koná
Streda 13. júna 2018:
– celodenný program : otvorený kostol, kaviareň, výstava – Chlieb sv. Antona – dobročinná zbierka pre chudobných – Uctenie relikvií sv. Antona
– 9:00 detská svätá omša, požehnanie detí i ľalií
– 10:00 detský program
– 13:00 modlitba cez deň spolu s bratmi
– 18:45 františkánsky ruženec
– 19:30 svätá omša; kazateľ: br. Ján Kapistránsky
– 20:40 agapé pod lipou – hudba: Jerichové trúby
Téma: Krása života
Sv. Anton Paduánsky sa narodil okolo roku 1195 v Lisabone v zbožnej šľachtickej rodine. Krstným menom sa volal Ferdinand. V pätnástich rokoch začal vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu. Na radosť svojich rodičov sa rozhodol vstúpiť do kláštora augustiniánov neďaleko Lisabonu. Asi po dvoch rokoch so súhlasom predstavených odišiel do kláštora sv. Kríža v Coimbre. Tam ho pravdepodobne roku 1219 aj vysvätili za kňaza. Neďaleko Coimbry v tom čase vznikol františkánsky kláštor. Ferdinand obdivoval túto rehoľu a zatúžil vstúpiť do nej, a tak sa ešte viac snažiť o dokonalosť. Najprv ho jeho prior nechcel pustiť, ale po čase predsa len súhlasil. Roku 1220 si teda Ferdinand obliekol rúcho sv. Františka a prijal meno Anton. Čoskoro nato ho predstavení poslali na misie do Afriky medzi Saracénov, do Maroka. Anton však dostal silnú horúčku, ktorá ho trápila celú zimu. Keď sa o tom predstavení dozvedeli, prikázali mu vrátiť sa domov. Neskôr sa dostal do rímskej provincie. Brat Gracián, predstavený, ho poslal do malého kláštora sv. Pavla pri Forli. Tam býval v pustovni. Anton sa stal veľmi známym a vyhľadávaným kazateľom. Niekedy mal až tridsaťtisíc poslucháčov. Vtedy kázaval aj na námestiach alebo na lúkach. V roku 1227 na generálnej kapitule ho vymenovali za provinciála územia celého severného Talianska. R. 1230 úrad zložil a vrátil sa do Padovy. Tam v r. 1231 pokračoval v kázaní a v písaní kázní. Trinásteho júna 1231 nečakane zamdlel. Ako 36-ročný zomrel. Pochovali ho 17. júna v chráme Panny Márie v Padove. Vďaka početným zázrakom, ktoré sa začali diať pri jeho hrobe, ho necelý rok po smrti, 30. mája 1232, pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého. Úcta k nemu sa veľmi rozšírila, je len málo kostolov, kde sa nenachádza jeho socha. Tradične sa vzýva pri hľadaní stratených vecí (Zdroj: zivotopisysvatych.sk).

Príspevok Františkáni pozývajú opäť na Dni sv. Antona, hlavnou témou bude Krása zobrazený najskôr Hlavné správy.