Slovensko 20. septembra 2017 (HSP/Foto: František Oľha)

Prešovský samosprávy kraj čelí viacerým problémom. Značným problémom, ktorého dôsledkom je aj vyššia nezamestnanosť, je nedostatočná infraštruktúra. Práve na riešenie problematiky nezamestnanosti by sa chcel zamerať aj jeden z kandidátov na post predsedu kraja, František Oľha.
František Oľha študoval na a Vysokej škole technickej v Košiciach, na ktorej získal titul inžinier. Má 47 rokov a tri deti. Už niekoľko rokov vedie rodinnú firmu COFIN, a.s., ktorá získala viac ako 30 ocenení za najlepší alebo najinovatívnejší produkt a technologický postup. Zároveň pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov v oblasti polygrafie a polygrafickej technológie. Na post predsedu kandiduje za stranu Šanca. 
Na snímke František Oľha

 
Čo vás podnietilo, že ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja?
Ako zamestnávateľa – zlá infraštruktúra brániaca rýchlejšiemu rozvoju kraja. Ako učiteľa odborných predmetov na SOŠ – problémy stredoškolského vzdelávania, hlavne u problematických skupín obyvateľstva a duálneho vzdelávania a ako človeka, ktorý sa narodil a žije v tomto kraji, to sú nevyhovujúce sociálne podmienky, vysoká nezamestnanosť, ktoré vyháňajú mladých, ale aj starších obyvateľov z nášho kraja.
 
Kto bude financovať vašu kampaň a koľko chcete na ňu minúť?
Kampaň je financovaná z darov, členských príspevkov a z vlastných zdrojov. Na kampaň má ŠANCA vytvorený transparentný účet pre voľby do VÚC. Rozpočet na moju kampaň bude jasný až po uzavretí účtu, ale podľa odhadov to bude menej, ako 20% limitu stanoveného zákonom.
 
Čo hodnotíte v Prešovskom kraji za najpálčivejší problém, ktorý je potrebné akútne riešiť?
Cestnú sieť, dopravnú infraštruktúru a rýchlostnú cestu R4. Akútne sa musí riešiť tiež právny audit podpísaných zmlúv a vo všetkých rozpočtovo najdôležitejších kapitolách aj separátne kontroly.
Ako príklad by som uviedol kompletný audit sociálnych služieb a zrovnoprávnenie platieb poskytovateľom podľa zásady za rovnakú službu rovnaká platba, audit stredných škôl s vytvorením pružnejšieho systému regionálneho duálneho vzdelávania pre malé firmy a živnostníkov a určite aj kontrolu a nastavenie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 
Čo považuje za svoju výhodu oproti ostatným kandidátom?
Som informatik, takže určite to je dôraz na otvorenú a úplne transparentnú informovanosť o činnosti úradu a rozvoj elektronických služieb vo všetkých sférach činnosti kraja. Mám skúsenosti z podnikania, učiteľskej praxe, ale aj športu, kde ako prezident Prešovského krajského zväzu hádzanej organizujeme spoločnú krajskú ligovú súťaž žiakov a žiačok. Aktuálne sa venujem aj podpore a propagácii vznikajúcej žiackej súťaže – Floorball SK Liga – Prešovský kraj.

Na ktorého kandidáta nazeráte ako na svojho najväčšieho súpera a prečo?
Určite sú to páni Chudík a Majerský. Títo páni, majú výhodu alebo aj nevýhodu, že do volieb idú ako súčasný župan a druhý ako primátor okresného mesta.

Ako chcete v Prešovskom kraji riešiť problém značnej nezamestnanosti?
Globálne kraj potrebuje viac veľkých investícií, ale nakoľko sa súčasné vedenie VÚC a štát nemá v našom kraji čím pochváliť, toto bude dlhodobá úloha pre nové vedenie VÚC.
Oveľa rýchlejšie je vytváranie práce v regióne v menších firmách a poľnohospodárstve, takže hneď od nástupu to budú hlavne aktivity v oblasti regionálnych výkupní a distribúcie poľnohospodárskych produktov, podpora domácich trhov a veľké rezervy ešte stále máme aj vo vytváraní pracovných príležitostí v turistickom ruchu. Ako príklad by som uviedol zanedbané alebo stagnujúce rekreačné oblasti ako Sigord,  Domaša, Dukla…
 
Akým spôsobom chcete dotlačiť štát, aby v Prešovskom kraji efektívnejšie pomáhal pri riešení rómskej problematiky?
V prvom rade dialógom so štátnou políciou a obcami o zabezpečení pocitu bezpečia občanov v blízkosti problémových komunít. Súčasne s tým však s obcami, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom splnomocnenca vytvárať podmienky pre vznik obecných sociálnych podnikov spolu s detašovanými pracoviskami odborných škôl, kde by sa mohli zamestnať, ale aj vyučiť alebo zlepšiť si prax Rómovia v jednoduchých profesiách, ako sú stavebné práce a poľnohospodárstvo.