Francúzsko v minulom roku zaznamenalo nepriaznivé demografické štatistiky

Paríž 22. januára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)

Národný štatistický úrad Francúzska (Institut national de la statistique et des études économiques, Insee) zverejnil štatistiku demografického vývoja v krajine za rok 2017. Zo štatistiky vyplýva, že v krajine žilo k 1. januáru 2018, 67,2 miliónov obyvateľov, pričom prírastok obyvateľstva za rok 2017 činil 233 000 ľudí, čo je nárast o 0,3%.
Na snímke slávna parížska ulica Champs-Elysées

Zaujímavé sú čísla týkajúce sa pôrodnosti. Keď vláda bývalého prezidenta Hollanda zaviedla nové opatrenia v rodinnej politike, ktoré znamenali okrem iného zvýšenie daňovej záťaže rodín, skrátenie rodičovskej dovolenky, zrušenie daňových bonusov pre rodiny so študujúcimi deťmi, zrušenie spoločného zdanenia manželov, ozývali sa varovné hlasy, že to bude mať nepriaznivý dopad na pôrodnosť. Tieto predpovede sa ukázali ako pravdivé.
Zo štatistiky vyplýva, že pôrodnosť v krajine, ktorá mala tradične najvyššiu úhrnnú plodnosť v Európe, klesá už tretím rokom po sebe. V roku 2017 sa v krajine narodilo 767 000 detí, čo je o 16 000 menej než v predchádzajúcom roku. Úhrnná plodnosť v roku 2017 činila 1,88 detí na ženu, pričom roku 2016 to bolo 1,92. Aj tak však ide o jednu z najvyšších mier plodnosti v Európe.
Zaujímavé sú čísla, čo sa týka priemernej očakávanej dĺžky života. U žien zostáva stabilná pri 85,3 rokoch, zatiaľ čo u mužov sa zvýšila na 79,5 roka.
Štatistika prináša aj zaujímavý pohľad na manželstvá uzavreté medzi osobami rovnakého pohlavia. Prijatie legislatívy umožňujúcej uzatvárať tzv. manželstvo pre všetkých, vyvolalo v krajine protesty  s miliónovou účasťou. Aký je však v skutočnosti záujem o uzatvárenie takýchto zväzkov? Štatistika hovorí jasne: najväčší záujem o ne bol v roku 2014, kedy takéto „manželstvo“ uzatvorilo 10 522 párov. Od toho roku počet týchto zväzkov stabilne klesá.V roku 2017 z celkového počtu 228 000 uzatvorených manželstiev pripadá 7000 na páry rovnakého pohlavia, z toho 42 % tvorili lesbické páry.
Od roku 2014 klesol počet uzatvorených manželstiev medzi heterosexuálnymi pármi o 4 %, zatiaľ čo u párov rovnakého pohlavia činí pokles až o 33 %. Zatiaľ čo záujem o manželstvo vo všeobecnosti klesá, za rovnaké obdobie naopak o 13 % stúpol počet tzv. PACS, registrovaných spolužití ako druh a družka.
Katarína Hanzlíková

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)