Paríž 4. júla 2017 (HSP/Foto:pps)

Minulý týždeň padlo dlhoočakávané rozhodnutie Národnej poradnej etickej komisie (CCNE), ktorým sa komisia vyslovila v prospech otvorenia umelého oplodnenia (PMA) aj pre slobodné ženy a lesbické páry. PMA bolo doteraz podľa platnej francúzskej legislatívy otvorené iba pre heterosexuálne páry, ktoré trpia neplodnosťou

Požiadavka na legalizáciu PMA vyplynula logicky  z uzákonenia tzv. manželstva pre všetkých, z princípu “nediskriminácie”. Proti tomu sa postavilo hnutie La Manif pour tous, ktoré dostalo do ulíc milióny ľudí. Hnutie namietalo, že ide o flagrantné porušenie práv dieťaťa na obidvoch rodičov v záujme “práva na dieťa” a v konečnom dôsledku sa z dieťaťa stane obchodný artikel.

Rozhodnute komisie bolo netrpezlivo očakávané, nakoľko bývalý prezident Hollande i súčasný prezident Macron podmieňovali otvorenie spoločenskej debaty v tejto otázke, práve doporučením CCNE. Prezident Macron však naznačil, že osobne je naklonený rozšíreniu zákona.
Spravodajský portál La Vie priniesol podrobnejšie informácie k rozhodnutiu komisie poskytnuté prezidentom CCNE. Rozhodnutie bolo prijaté 2/3 väčšinou a svoje rozhodnutie komisia zdôvodňuje slovami: “Inštitúcii je jasné, že použitie umelého oplodnenia na počatie bez mužského partnera a to bez akejkoľvek patologickej neplodnosti, je súčasťou nároku slobody a rovnosti v prístupe k PMA ako odpovede na túžby po dieťati.”

CCNE síce pripúšťa, že rozhodnutím ruší spojitosť medzi sexualitou a plodením, medzi plodením a rodičovstvom. “Stavia však na uznaní autonómie žien a spoločenskom vývoji, ktorým odôvodňuje rozhodnutie odobriť PMA pre všetky ženy, vrátanie “zmiernenia utrpenia z neplodnosti spôsobenej osobnou orientáciou”.”

Aby sa vyhlo komercializácii, komisia navrhuje princíp bezplatného darcovstva pohlavných buniek a náklady s tým spojené  by mali byť kryté povinným zdravotným poistením, s čiastočnou finančnou úhradou dotknutých žien.Už teraz sú však  čakacie doby  vzhľadom k nedostatku biologického materiálu velmi dlhé. Rozšírenie PMA by znamenalo ešte zhoršenie situácie.

CCNE sa vyjadrila  aj k inštitútu tzv. náhradnej matky (GPA), kedy žena vynosí dieťa na objednávku pre iný pár. Komisia sa zasadzuje za zákaz tejto techniky na národnej i medzinárodnej úrovni. Toto stanovisko bolo prijaté jednohlasne, nakoľko “GPA nemôže byť etické.” Avšak riaditeľ Delfraissy uvádza, že “osobne je naklonený evolučnej etike, ktorá berie do úvahy zmenu postojov a techník, zatiaľ čo iní zastávajú etiku nemennú v priebehu času.”

Prezident CCNA na otázku nebezpečenstva sociálneho otrasu, ktorý môže byť spôsobený manipuláciou a zmenou zárodočných buniek embrya medzi prvým a siedmym dňom od počatia, ktoré ovplyvňujú genotyp a fenotyp potomkov, odpovedá, že skutočne “existuje reálne nebezpečenstvo eugenickej úchylky, na ktoré CCNA odpovie bez meškania a zúčastní sa debaty v nadchádzajúcich rokoch.”

Komisia vydala rozhodnutie aj k zmrazovaniu vajíčok žien, ktoré chcú posunúť tehotenstvo do vyššieho veku. Táto technika je vo Francúzsku zakázaná s výnimkou prípadov, kedy choroba alebo liečba môžu ovplyvniť plodnosť. CCNE sa vyjadrila v prospech vytvorenia podmienok, ktoré by mali uľahčiť materstvo mladým ženám, ktoré si želajú spojiť kariéru a materstvo.
Katarína Hanzlíková