Kabrheľovej a jej komplicom je kladené za vinu, že vyhotovovali faktúry za služby, ktoré nikdy nevykonali. 

Fingované faktúry

Kabrheľová, vtedy ešte Mojsejová po vzájomnej dohode s exekútorom Karolom M. počas roka 2013 nechala vystaviť na svoju firmu 32 faktúr za poskytnuté služby s dokladmi o úhrade a to aj napriek tomu, že k zdaniteľnému plneniu z faktúr nedošlo, keďže tieto boli len fiktívne.

Otec s dcérou?

Zvláštne je, že exekútor údajne do tohto kolotoča zatiahol aj vlastnú dcéru, tiež exekútorku. V danom prípade u Karola M. išlo o 16 faktúr za poradenstvo v celkovej sume 44-tisíc eur a v prípade Denisy R. M. o 16 faktúr za viac než 44-tisíc eur. V obžalobe sa ďalej uvádza, že si obaja následne na daňovom úrade v daňovom priznaní uplatnili odpočítanie DPH, čím si znížili vlastnú daňovú povinnosť – Karol M. 8 960 eur a Denisa R. M. 9 100 eur.

Meškanie

Dnešné hlavné pojednávanie v predmetnej veci malo rozpačitý priebeh. Namiesto o 9:00 začalo o desať minút neskôr. Potom do miestnosti vstúpili iba obhájcovia Kabrheľovej a exekútora Karola M., tiež prokurátor. Po zhruba 20 minútach bolo umožnené vstúpiť do pojednávacej miestnosti aj ostatným účastníkom pojednávania a zástupcom médií.

Námietka a odročenie

Po úvodných rečiach samosúdkyne, vyslovil obhájca exekútora Karola M., Ivan Vanko námietku predpojatosti voči prokurátorovi, ale aj všetkým ostatným prokurátorom Krajskej prokuratúry v Košiciach. Kabrheľová so svojou obhajkyňou sa s tým stotožnili. Následne bolo pojednávanie odročené na koniec septembra.