Ilustračná snímka.. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Nitra 5. apríla (TASR) – Do pamiatkového fondu v územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra pribudla fontána umiestnená v areáli Fakultnej nemocnice Nitra. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stalo autobiografické sochárske dielo Túžba po vyzdravení, respektíve Nádej na uzdravenie, ktorého autorom je Elemír József Mészáros. „Socha vytvorená v roku 1939 bola poslednou veľkou realizáciou nitrianskeho kovotepca, zlatníka a sochára. V roku, v ktorom sochár dielo dokončil, nakoniec aj predčasne ako 42-ročný zomrel,“ informovali o tom pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Pieskovcovej soche dominuje podobizeň na boku ležiaceho muža bojujúceho so svojou chorobou. Podobizeň podlieha pre autora charakteristickej štylizácii vychádzajúcej z vlastného subjektívneho videnia a prežívania sveta.

Elemír József Mészáros sa dostal k sochárstvu až v neskoršom období svojho života. Neváhal posúvať realistické zobrazenie do expresívnej polohy s cieľom umocniť obsahovú výpoveď diela. Spolu s dielami Júliusa Bártfaya je fontána hodnotným reprezentantom moderného monumentálneho sochárstva medzivojnového obdobia, ktoré sa v Nitre rozvíjalo v kontexte vývinu európskeho sochárstva.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR