Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)
 
Financovanie triedeného zberu niektorých odpadov z obalov by sa malo upraviť. Zmeny navrhujú poslanci Národnej rady SR z Mosta-Híd Peter Antal a Peter Kresák v novele zákona o odpadoch, ktorú v stredu odsúhlasila vláda. Legislatívnu zmenu prerokuje parlament v druhom čítaní na najbližšej schôdzi.

Ilustračné foto

Ministerstvo životného prostredia s poslaneckým návrhom súhlasí a nemalo k nemu pripomienky. Návrh zákona podľa rezortu dôsledne upravuje mechanizmus financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.
„Cieľom návrhu novely zákona je prostredníctvom definovania trhového podielu a úpravy zberového podielu jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu,“ priblížilo ministerstvo.
Právna norma by mala odstrániť nedostatok zákona týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Navrhovatelia chcú novelou “jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, čiže výrobcov obalov, ktorí sú povinní financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu”.
Vzhľadom na zmeny týkajúce sa financovania triedeného zberu odpadov z týchto obalov je podľa poslancov potrebné vyňať organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly z povinnosti zabezpečiť oddelené financovanie zberu. “To znamená, že finančné prostriedky pochádzajúce z tzv. priemyselných obalov je možné použiť na krytie nákladov určených na nakladanie s odpadom z obalov pochádzajúcich z komunálnej sféry,” píšu poslanci v návrhu.
Z povinnosti zabezpečiť oddelené financovanie by sa podľa poslancov mala vyňať aj organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretie osoby.
 
Príspevok Financovanie triedeného zberu odpadov z obalov by sa malo upraviť zobrazený najskôr Hlavné správy.